השבחת יכולת ההתמודדות של פרחי הוראה עם מצבים מורכבים בכיתה

מקור וקרדיט:
 
 Billie Eilam, Yael Poyas . "Learning to teach: enhancing pre-service teachers' awareness of the complexity of teaching-learning processes",  Teachers and Teaching, Volume 15, Issue 1 February 2009 , pages 87 - 107 .
הכשרת פרחי הוראה צריכה לעמת אותם עם המציאות המורכבת של הכיתה בביה"ס. לכן , צריך במקביל לפתח אצל פרחי ההוראה כלים  קוגניטיביים  מובחנים לניתוח המצבים המורכבים בכיתה. לצורך כך פיתחו המחברות ( הנמנות על סגל אוניברסיטת חיפה ) קורס חדשני  מבוסס אינטרנט לפרחי הוראה. האתר באינטרנט כולל תיעוד בוידאו של מצבי הוראה אותנטיים בכיתה, ראיונות מצולמים עם מורי ביה"ס ומומחים. פרחי ההוראה ניתחו את מצבי ההוראה לעומקם ונדרשו לקיים מפגשי עמיתים סביב סוגיות מורכבות שהוצגו בפניהם. שיטת הוראה זו הגבירה את המודעות של פרחי ההוראה  למצבי ההוראה המורכבים והשביחה את יכולותיהם להתמודד עם מצבים  מורכבים דומים בכיתה . הפרשנות של פרחי הוראה בעקבות חקר המקרים כללה גם חשיפה לתיאוריות פדגוגיות הרלבנטיות למקרים שהוצגו  (Billie Eilam; Yael Poyas).

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני מרצה במכללה, האם ניתן לקבל את המאמר לאימייל??תודה מראש

    פורסמה ב 17/08/2011 ע״י אורלי
    מה דעתך?
yyya