השבחת ההוראה בכיתות מב"ר

מקור: האוניברסיטה הפתוחה, פורסם ב: המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב

תכנית מב"ר היא תכנית ייחודית לתלמידים בעלי פוטנציאל לימודי המוגדרים כתת-משיגים. התכנית מבוססת על לימודים עיוניים במסלול בגרות רגיל, בניסיון למצוא פתרון נכון לתלמידים אלה, בדרך של חיזוק כישוריהם ויכולותיהם להתמודדות מוצלחת עם חומר הלימוד ועם בחינות הבגרות. כדי להשביח את דרך ההוראה בכיתות המב"ר יש להרחיב את הרפטואר של דרכי ההוראה וסוג המשימות כך שיתאימו למגוון רחב יותר של יכולות ויגיעו לתלמידים רבים יותר. המאמר מציע הצעות שונות להתוויית קווי עבודה של המורה בכיתת המב"ר. המטלות חייבות להיות מעניינות, מאתגרות, שוברות שגרה, אך לא קשות מדי. ניסוח המטלות חייב להיות בהיר ומובן. דף המטלה - לא עמוס מדי. כל מטלה צריכה להיות מלווה במחוון מפורט.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    באיזה שנה נכתב המאמר?

    פורסמה ב 07/02/2015 ע״י אמאני עכרי
    מה דעתך?
yyya