הרשת שאנו טווים: חינוך מקוון ושאיפות דמוקרטיות

Tarrant, Seaton Patrick; Thiele, Leslie Paul. "The Web We Weave: Online Education and Democratic Prospects", New Political Science. Dec2014, Vol. 36 Issue 4, p538-555.

לקראת סופו של הספר "הציבור ובעיותיו", ג'ון דיואי (John Dewey) כותב שהגשמת הדמוקרטיה תערב את אמנות התקשורת המלאה.

האינטרנט עשוי למלא את חזונו של דיואי, תוך הגברת ההזדמנויות לחקירה, לאינטראקציה, ולחידוש דרך הבניה חברתית של המשמעות.

עדיין צורות מסוימות של תקשורת המתווכת מבחינה טכנולוגית מאיימות על ההתפתחות של המיומנויות הנדרשות עבור הדמוקרטיה.

בעוד שהטכנולוגיה הדיגיטלית עשויה לסייע בחינוך לאזרחות, היא גם דורשת פדגוגיה מסוג מסורתי יותר, כזו המאופיינת על ידי אינטראקציות ניסיוניות ומוחשיות בין מורים ותלמידים.

המחברים עושים שימוש בתיאוריה פדגוגית, תיאוריה דמוקרטית, פסיכולוגיה אבולוציונית, ומדעי המוח כדי להדגיש את החשיבות המכרעת של אינטראקציות ניסיוניות ומוחשיות אלה, ואת הקשר שלהן לאתגר של דמוקרטיה בת-קיימא בזמננו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya