הרפורמה לשיפור איכות בתי הספר בניו-זילנד והשלכותיה על הכשרת המורים

מקור:
 
School improvement , pre-service teacher education and the construction of social networks in new Zealand and England, Journal of education for teaching, Vol. 33 (1), pp. 19-33. 
 
 מאמר המתאר בצורה ביקורתית את הרפורמה החינוכית האחרונה בני-זילנד ואנגליה הידועה בתור רפורמת הסטנדרטים הגבוהים (EHSS) תוך ניתוח ההשלכות של הרפורמה על הכשרת המורים שם. על מנת לשפר את איכות בתי הספר בניו זילנד נקבע כי בסיס התקצוב החינוכי הוא רמת האפקטיביות של בתי הספר ויכולתם לקדם הוראה איכותית ושיטות למידה והוראה מתקדמות. אחד האמצעים העיקריים להשגת מטרה זו הם הקמת רשות וקהילות מקצועית לחילופי ידע.
 
במקביל מנסה ממשלת ניו זילנד למזג את המכללות הקיימות להכשרת מורים לתוך האוניברסיטאות האזוריות. הרעיון המרכזי הוא להכפיף את כל מערך הכשרת המורים הפדגוגי של המכללות לאושיות המחקר של האוניברסיטאות. כרגע שולבו שתי מכללות להכשרת מורים בניו זילנד באוניברסיטאות והממצאים מראים כי הכשרת מורים מעשית אינה בהכרח מתיישבת עם אוריינטציה מחקרית טהורה. נקודת כשל נוספת ברפורמה היא הכפפתה למודלים כלכליים הניזונים מתיאוריות ניו-ליברליות. בהתאם לכך, הציגה ממשלת ניו-זילנד מודל תקציבי בשם PBRF  לבחינת התפוקות המחקריות של האוניברסיטאות שם. כלומר, נקבע קשר בין רמות התקצוב ובין התפוקה המחקרית של האוניברסיטאות. ברור כי מודל זה יגרום להתרחקות בין גורמי החינוך באוניברסיטאות לבין גורמי הכשרת המורים שהוכפפו אליהם. כלומר, שיפור תפוקות המחקר באוניברסיטאות אינו ערובה לשיפור איכות ההוראה בבתי הספר. נקודת כשל נוספת, המוצגת בהרחבה במאמר, נוגעת למשקל היתר שנתנה הרפורמה בניו זילנד לטיפוח שיתוף פעולה והעברת ידע בין בתי הספר ובין מגזרים נוספים. 
 
רשתות מידע ובתוכם רשתות חברתיות מסוגלות, אמנם לקדם ידע מקצועי, אך מדובר בשכבת הידע הגלויה בלבד. יש להבין כי שכבת הידע הפדגוגי הסמויה אינה מועברת בהכרח בדרך זו. חידושים פדגוגיים נקלטים על ידי הדגמה והפנמה ולא על ידי העברה טכנית של קהילות מורים ורשתות. לא ניתן לקדם את איכות ההוראה רק בדרך זו. מחקרים מלמדים כי המשקל היחסי של העברת ידע בין ביה"ס לגורמים הסובבים אותו נע בין 5% ל-15% ואילו להתנסויות פדגוגיות ומודלים פדגוגיים הנוצרים תוך כדי הנחייה והפנמה יש משקל הרבה יותר גבוה בתהליך התגבשות הידע הפדגוגי האיכותי (Macbeath & Morimore, 2001).
 כותב המאמר, מסכם כי הדור הבא של המורים בניו-זילנד שיעבור הכשרה במתכונת החדשה יהיה אולי בקי במתודות מחקריות, אך לא יהיה מיומן דיו בסיגול ובהתאמה של שיטות הוראה בכיתה. הגורם העיקרי לבעיה הם הכנסת מודל התקצוב PBRF לאוניברסיטאות בניו זילנד, מהלך שירחיק את אנשי החינוך באוניברסיטאות מהמורים המאמנים ופרחי ההוראה בבתי הספר.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם תוכלו לעזור לי להשיג את המאמר המקורי?

    פורסמה ב 07/12/2008 ע״י ד"ר טלמור רחל
    מה דעתך?
yyya