הרפורמה הגדולה בחינוך בנורבגיה בשנות ה-90

רפורמה כמעט זהה לרפורמה של כוח המשימה הלאומי בישראל (דו"ח דברת) הנהיגו הנורבגים באמצע שנות ה90. היא אופיינה בתהליכי ביזור חריפים, העברת כל המורים עובדי המדינה שם לרשויות חינוך מקומיות והרחבת סמכויות מנהלי בתי הספר. על הרפורמה המלאה ותוצאותיה לאורך זמן ניתן לקרוא בסקירות הבאות:

http://www2.trainingvillage.gr/download/Cinfo/Cinfo299/C29F3EN.html

http://www.oecd.org/dataoecd/62/23/2635707.pdf

http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/ud/1997/eng/032005-990470/dok-bn.html

http://www.lsu.edu/reillycenter/Why%20Is%20Education%20Reform%20so%20Hard.pdf

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?