הרכב תכניות הלימודים בעקבות יישום "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

ח. קופרמינץ ב. פרסקו, נ. פייגין, ר. טלמור, ר. לידור. " הרכב תכניות הלימודים בעקבות יישום המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל", הכינוס הבינלאומי מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי ( מכללת לוינסקי דצמבר 2012 ).

באופן כללי, נמצא שמרבית התכניות התאימו להרכב שנקבע במתווה הבסיס, תוך ביטוי של שונות בהדגשים של רכיבי התכנית השונים (למשל, מספר שעות נמוך יותר בלימודי ההכשרה להוראה בחוגים עתירי השעות בדיסציפלינות). לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין התכניות בשכבות הגיל השונות, אולם נמצא כי תכניות הלימודים במגזר הערבי מכילות יותר שעות לימוד ברכיבי ההכשרה להוראה מאשר במגזרים הממלכתי והממ"ד. נמצאו הבדלים משמעותיים בהדגשים שניתנו בקורסים לששת תחומי הליבה התוכניים.

תקציר ההרצאה מצורף בטור המידע משמאל ( "חומרים נוספים" ) .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya