הרכב הפורטפוליו בהכשרה לחינוך המיוחד: תוצרים של עבודת הסטודנט/ית

מקור: מכללת סמינר הקיבוצים

"על מנת להימנע מאיסוף אקראי של חומר לפורטפוליו, תתבצע מראש בחירה של סוג החומר שיכנס לתיק העבודות. דגימת העבודות תעשה לפי הקריטריונים הבאים:

1.  דוחו"ת הסיורים   בהם השתתפתם בשנת ההתנסות ("און", "יחדיו", "ברושים", "אורים").

2. 'פרופיל כיתה' בארבעת הצירים: מוטורי, קוגניטיבי, ריגשי וחברתי. תוך התייחסות וציון תחומי קושי משותפים בקבוצה, בהסתמך על הפרופילים האישיים.

3. דיווח על שיעורים בעבודה המעשית: 5 מערכי שיעור +  סיכום איטגרטיבי של המשובים  של המורה המאמנת, התלמידים, המדריכה הפדגוגית ומשוב עצמי. (נספחים  למערכי השעורים יצורפו ע"פ בחירתכם).

4. הצגת המקרה (case study) אשר הצגתם/ן בכיתה.

5. מסמך נוסף ע"פ בחירתכם: (דו"ח שלכם על ביקור בית או אסיפת הורים, מכתב של המורה המאמנת, תל"א או תח"י של אחד התלמידים, תוצרי למידה של הילדים וכד')

6. עבודת סיכום: 'התהליך שעברתי במשך שנת ההתנסות - דיווח אישי, רפלקטיבי'

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya