הרחבת המפגש והלמידה בין בני תרבויות שונות בחברה הישראלית : חקר מקרה במסגרת הכשרת מורים במכללה אקדמית לחינוך

מקור וקרדיט :  במכללה , מחקר,  עיון ויצירה . גיליון חורף תשס"ט , 2008  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר חנסאא דיאב, ד"ר יהודה בר שלום וד"ר אנה רוסו
המאמר של חנסאא דיאב, יהודה בר שלום ואנה רוסו מנתח את תהליך הלמידה בתכנית "שוני ומגוון בחברה הישראלית". תכנית זו מאפשרת לסטודנטים היכרות עם הקבוצות החברתיות האחרות, בחינת גבולות הזהות שלהם ואפשרות של קבלה חיובית של עולמו של האחר בחברה רב-תרבותית.
מטרת מאמר זה היא תיאור תכנית חינוכית חדשה שנוסתה בשנה"ל תשס"ו במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וניתוחה. התכנית נקראת ”שוני ומגוון בחברה הישראלית". תחום הדעת הנלמד הוא סוגיות חברתיות שונות ויחסים בין קבוצות ותת-קבוצות בחברה הישראלית. התכנית כללה קורס אקדמי שנלמד במליאה בת 155 סטודנטים. בכל מפגש הרצה מרצה אחר וגם הנושא היה אחר. נוסף על כך, כל סטודנט השתתף בסדנה בת 13 מפגשים. היו שבע סדנאות ובכל אחת מהן השתתפו כ 15- סטודנטים. המאמר מתאר את מטרות התכנית, את ראשיתה שהייתה מלווה בחשש גדול, את הקשיים הרבים שהתגלעו בתחילת הפעלתה, ואת התפתחותה לתכנית אשר אפשרה לסטודנטים רבים לבחון את גבולות הזהות שלהם בהשוואה לאחר.
שינוי זה ממוחש במאמר בעזרת כמה תיאורי מקרה מייצגים ועוד כמה אנקדוטות. יש לציין שהתכנית אִפשרה לצוות לבחון בהצלחה מודל הוראה והנחיה חדש בסביבה רב-תרבותית. אף על פי שהמדובר בפרויקט שהופעל במסגרת הכשרת מורים, עקרונות התכנית, השלכותיה ותרומותיה רלוונטיים גם למסגרות אחרות שיש בהם מפגש בין-תרבותי, כגון מסגרות לימוד, מסגרות תעסוקתיות, מסגרות ארגוניות, מסגרות ממסדיות וכיוצא באלו.
המאמר המקורי מצורף כקובץ מלא PDF  מצד ימין
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya