הרהורים לגבי מהות החינוך במאה ה – 21

בעולם בו צורת המחשבה הלינארית מעמיקה היא מין נכחד מה תפקידו של המורה / בית הספר?

 בעיקרון, לא השתנה דבר. תפקידו של המורה בעיקרון נשאר זהה קרי להוסיף ליכולותיו הטבעיות של הילד יכולות נוספות שמאפיינות את היותו אדם כלומר חשיבה מעמיקה.

מעשית זה הרבה יותר קשה מכמה סיבות:

ראשית, הסמכות מתוקף הידע נעלמה מתוך זמינותו של הידע הציבורי. בנוסף, המעבר של ייצוגי הידע מהעולם הטקסטואלי לזה הדיגיטלי מקשה על הוראת המחשבה הלינארית הן מתוך חוסר זמינות והן מתוך השינוי בדרכי המחשבה שהמורים עצמם אינם חסינים לו. לבסוף, פער הדורות המועצם עשרות מונים בין הילידים הדיגיטליים לאלו מאתנו שהיגרו לעולם זה, אינו מאפשר תקשורת על בסיס משותף ( נדב בדריאן) .

למאמרון של נדב בדריאן


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מאמר מעניין מאוד ואקטואלי,אשמח לקבל את המאמר המלא בדוא"ל. תודה וברכה.

  פורסמה ב 22/08/2011 ע״י אילנה מאור

  אשמח לקבל את המאמר המלא בדוא"ל. תודה וברכה.

  פורסמה ב 29/08/2011 ע״י שלמה שנהב
  מה דעתך?
yyya