הרגש המהוה ליבה של הלמידה האותנטית בכיתה אחת בחטיבת הביניים

Fitzsimmons, Phil and Lanphar, Edie. " When There's Love Inside There's a Reason Why': Emotion as the Core of Authentic Learning in One Middle School Classroom", Australian Journal of Language & Literacy; Jun2011, Vol. 34 Issue 2, p35-40, 6p.


מאמר זה דן בחקירה איכותנית של תפקיד הרגשות בתהליך הלמידה, כפי שהתפתחו דרך ה-praxis של מורה אחד בכיתה בחטיבת הביניים באוסטרליה.

הנתונים נאספו גם מהפרספקטיבות של התלמידים, פרספקטיבה נוספת הנעדרת מספרות המחקר העכשווית. מה שעלה מנתונים אלה היה סדרה של פרקטיקות רפלקטיביות חברתיות-רגשיות מחוברות שהתבססו בתגובות רגשיות ובתשובות עוקבות.

מהפרספקטיבה של התלמיד, תגובות אלה מספקות אפיקים למעורבות מעמיקה יותר בתהליכי הלמידה.

המורה, כמנחה (facilitator) בניגוד למצב המסורתי של הוראה, היה מסוגל לייצר קישורים יצירתיים וחקירה של תוצאות חלופיות ודרכי למידה באמצעות מיקוד מכוון על הקישורים הרגשיים הללו.

ראה גם :

אינטליגנציה רגשית: קלודי טל


חוקי הרגש הגלויים והסמויים ( ד"ר כרמלה גינת)


הביולוגיה מאחורי הפדגוגיה : זיכרון ריגושי והשפעותיו על הוראה ולמידה


השיח הרגשי : העידן הבא בניהול בכיתה?


מודל לניהול שיח רגשי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya