הקשר בין תפיסות העולם הפדגוגיות האישיות של המרצים והידע הפדגוגי המעשי שלהם ובין ההתנסות שלהם בפועל בסביבות למידה מתוקשבות להוראה וללמידה

מאת: S Bradey
מקור וקרדיט :
Bradey, S. (2008). Exploring the Relationship Between Academics’ Personal Theories of Teaching and Their Web-Enhanced Teaching Practices. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 242-249). Chesapeake, VA: AACE.
 
מחקרים שונים שנערכו במשך שנים גילו כי מרצים ומדריכים בחינוך הגבוה  הם בעלי ידע פדגוגי מעשי הנגזר מתפיסת עולם , גישות יחידניות להוראה והשליטה בתחום הדעת. עם זאת , נוצר מבחינת הכיסוי במחקר פער לגבי הקשר בין הידע של מרצים ומדריכים בחינוך הגבוה ובין מידת השימוש שלהם בסביבות למידה מתוקשבות להוראה וללמידה. המחקר הנוכחי , שהוא נגזרת של עבודת דוקטורט, בחן את הקשר בין תפיסות העולם הפדגוגיות האישיות של המרצים והידע הפדגוגי המעשי שלהם ובין ההתנסות שלהם בפועל בסביבות למידה מתוקשבות להוראה וללמידה.  המחקר נערך בקרב מרצים ומדריכים באוסטרליה בשנים 2005-2007 .
ראה גם ממצאים נוספים של החוקר :
Henderson, M. & Bradey, S. (2008). Recognising the importance of identity in the development of academics' pedagogical beliefs and web-enhanced teaching practices. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 1424-1431).
Chesapeake, VA: AACE.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya