הקשר בין נשירת מורים בשנתיים הראשונות וגורמי שחיקה – מחקר חדש באוסטרליה

"Beginning Teacher Burnout in Queensland Schools: Associations with Serious Intentions to Leave" The Australian Educational Researcher, 33 (2)
 
 
השיעור הגבוה של עזיבת מורים חדשים בשנתיים הראשונות להוראה מטריד לא רק את ישראל אלא את מדינות העולם המפותחות (OECD ). היקף נשירת המורים החדשים במדינות המפותחות בעולם מגיע ל-30% ועל פניו נראה כי הגורמים לנשירה אינם קשורים לשכר ולתנאי עבודה אלא למרכיבים אישיותיים של המורים ודרכי התמודדותם. כמה וכמה מדינות מייחסות חשיבות רבה לפתרון הבעיה והמחקר הנוכחי המוצג במאמר מייצג היערכות של צוות מחקר אוסטרלי אשר לקח על עצמו לבדוק את הקשר בין נשירת מורים חדשים ושחיקה. בדרך כלל, נתפסת התופעה של שחיקת מורים כתופעה המתעוררת בשלבים מאוחרים יותר של קריירת הוראה, אך השערת המחקר של הצוות האוסטרלי הייתה כי השחיקה בעבודה היא הגורם העיקרי לנשירת המורים החדשים.
 ממצאי המחקר מוכיחים את השערת המחקר כי יש קשר משמעותי בין גורמי שחיקה ונשירת מורים בשנים הראשונות. השחיקה של המורים המתחילים בשנתיים הראשונות נובעת מהעדר גורמי תמיכה פנימיים וחיצוניים נאותים להם זקוקים המורים המתחילים ולא בהכרח מקשיי הסתגלות במעבר בין ההכשרה במכללה ובין ביה"ס. אישור הקשר המשמעותי בין שחיקת מורים ונשירתם בשנתיים הראשונות מצביע, לדעת החוקרים, על כיוון פעולה שהוזנח עד כה במרבית מדינות העולם והוא התמיכה הפנימית והחיצונית במורים המתחילים במהלך השנתיים הראשונות. יכול להיות שחיזוק משאבי התמיכה במורים מתחילים לאורך כל השנתיים הראשונות עפ"י המודל התיאורטי : The Conservation of Resources (COR) model of burnout –(,Hobfoll, 1993 & Freedy,) יש בו כדי להקל על ההתמודדות שלהם ולהפחית את השחיקה הגבוהה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya