הקשר בין משך זמן הלמידה בביה"ס והשיפורים בחינוך

מאת: Larry Cuban

הקשר בין משך הזמן של הלמידה בביה"ס ואיכות החינוך היא סוגיה שנמצאת כבר כמה שנים במוקד המחלוקת בין גורמי חינוך ציבוריים וחוקרי חינוך. האם הארכת יום הלימודים בביה"ס הופכת את הלמידה לאיכותית יותר ומובילה להישגים טובים יותר ? פרופסור לארי קובן כתב לאחרונה 2 מאמרים קצרים ומשכנעים לגבי הסוגיה של זמן לימודים ואיכות הלמידה בביה"ס.

במשך שנים הגישה הרווחת בקרב מערכות חינוך בארה"ב ( וגם בישראל! ) הייתה כי הארכת זמן הלימודים בבי"ס תביא לשיפורים בלמידה ובהישגי הלמידה , אך פרופסור לארי קובן בחן את ממצאי המחקרים שהצטברו עד כה בנושא והגיע למסקנה כי לא ניתן להוכיח את הקשר בין משך זמן למידה ובין שיפורים מהותיים בלמידה. מתברר כי בארה"ב הלחץ העיקרי להארכת זמן הלימודים בבתי הספר הגיע מהתעשייה והמעסיקים אשר הצביעו בטעות על הישגי מדינות דרום מזרח אסיה כפועל יוצא של משך הלימודים.

 גורמים נוספים בקהילה שלחצו להארכת זמן הלמידה הם ההורים העובדים שעות רבות יותר במקום עבודה ומעוניינים כי הילדים יהיו , על כן , ספונים בזמן זה בין כתלי ביה"ס.

פרופסור לארי קובן , מביא בין היתר ממצאים ממחקרו של פרופסור דיוויד ברלינר לגבי חוסר האפקטיביות של זמן למידה כגורם משמעותי בחינוך. המדד להצלחת הלמידה בבתי הספר הוא זמן יצירת מעורבות בלמידה ולא משך הזמן .

The Perennial Reform: Fixing-Part 1

Fixing School Time -Part 2

מידע על פרופסור לארי קובן

ראה גם :

מדיניות חדשה בארה"ב : הארכת יום הלימודים ושנת הלימודים
ד"ר ניר רסיסי , משמעותו של זמן חינוך: המקרה של קיצור שבוע הלימודים הבית ספרי

שבוע לימודים מקוצר: הרהורים של מורים ועליהם
משך הקורס והנשירה מקורסים מקוונים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya