הקשר בין למידה שיתופית וחשיבה ביקורתית

מקור:
 
התפיסה של למידה שיתופית מתייחסת לשיטת הוראה בה צוות לומדים מרמות יכולת שונות עובד על נושא כלשהו או פרויקט כלשהו לקראת מטרת משותפת. הלומדים אחראים על למידתם הם, אך גם על למידת שאר חברי הצוות. ההצלחה של תלמיד אחד בצוות מקדמת את ההצלחה של שאר חברי הצוות. התומכים בלמידה שיתופית מצביעים על כך שלמידה שיתופית בין צוותי תלמידים לא רק מעוררת עניין רב אצלם בלמידה, אלא גם מקדמת ומפתחת מיומנויות של חשיבה ביקורתית. עם זאת, מרבית הממצאים אודות יעילות הלמידה השיתופית הוכחו בעיקר במסגרות לימוד של בתי ספר יסודיים ותיכוניים. יש מעט עדויות אמפיריות על יעילותה של הלמידה השיתופית בקרב סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות. המחקר הנוכחי תוכנן במיוחד על מנת לחקור את היעילות של למידה שיתופית ברמת סטודנטים הלומדים במכללות.
 העוגן התיאורטי של המחקר הנוכחי התבסס על הטקסונומיה של בלום Bloom's taxonomy -1956
 ממצאי המחקר מלמדים באופן מובהק כי למידה שיתופית מקדמת אצל סטודנטים חשיבה ביקורתית בעקבות סיעור מוחין, הבהרת רעיונות והערכת רעיונות המועלים על ידי אחרים. הסטודנטים שהשתתפו בצוותי הלמידה השיתופית הראו יכולות גבוהות יותר של חשיבה ביקורתית מאשר סטודנטים שלמדו באופן יחידני. אוכלוסיית המחקר היו סטודנטים במכללה אשר היו מעורבים בפעילות תרגול (Drill and practice) אשר במהלכה הם נדרשו לנתח, לעבד ממצאים, ליצור סינתזה שלהם ולהעריך את התוצאות באופן שיתופי (עפ"י הטקסונומיה של בלום).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya