הקשר בין למידה גמישה ולמידה מווסתת עצמית באוניברסיטאות פתוחות ובאוניברסיטאות מרחוק

מאת: P. Bergamin

Bergamin, P., Werlen, E., Siegenthaler, E., & Ziska, S. (2012). The Relationship between Flexible and Self-Regulated Learning in Open and Distance Universities. International Review Of Research In Open & Distance Learning, 13(2), 101-123.


מאמר זה מדווח על התוצאות ממחקר שבוחן את הקשר בין אסטרטגיות של למידה גמישה ואסטרטגיות של למידה מווסתת עצמית ( למידה עצמית מכוונת) .

התוצאות מראות שיש השפעות חיוביות של למידה גמישה ושל שלושת הגורמים שלה, ניהול הזמן, הקשר עם המורה ותוכן על אסטרטגיות של למידה מווסתת עצמית (למידה קוגניטיבית, למידה מטה-קוגניטיבית ולמידה מבוססת משאב).

קבוצות שהייתה להן גמישות גבוהה בלמידה ציינו שהן משתמשות יותר באסטרטגיות למידה  של הכוונה עצמית מאשר קבוצות בעלות גמישות נמוכה בלמידה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya