הקשר בין זהות והערכה עצמית לבין אוריינטציית העתיד המקצועי בקרב מתקשרות להוראה בחברה החסידית-חבדית

דוח המחקר נערך במסגרת מכללת בית רבקה ובסיוע מכון מופ"ת. הוא בוחן את אוריינטצית העתיד המקצועי של מתבגרות חרדיות המתכשרות להוראה במערכת תרבותית ייחודית של חברת חב"ד. המחקר נשען על התפיסה של אוריינטצית העתיד כייצוג מנטלי של העתיד המתפתח אצל האדם בנקודות מסוימות בחייו, ומשקף השפעות אישיותיות וחברתיות-תרבותיות. במחקר נבחנה השאלה לגבי הקשר בין תהליך גיבוש הזהות ומידת ההערכה העצמית של הסטודנטית לבין מידת ההשקעה שלה בהתפתחותה המקצועית כמורה בעתיד, כפי שהדבר בא לידי ביטוי באוריינטצית העתיד המקצועי שלה.

אוכלוסיית המחקר כללה 208 סטודנטיות בנות 18 – 22 מכל מסלולי ההוראה. כלי המחקר כללו שאלוני דיווח עצמי קבוצתיים שמולאו במהלך הלימודים במכללה.

בין הממצאים: (א) הסטודנטיות ביטאו מחויבות גבוהה יותר לזהות מאשר לחיפוש זהות; (ב) נמצא כי הסטודנטיות העניקו משקל גבוה להוראה כתחום עתידי ביחס לתחומי חיים עתידיים אחרים; (ג) יש קשרים בין המשתנים המוטיבציוניים – תחושת שליטה עצמית וציפיות לבין המשתנים ההתנהגותיים - מחויבות וחיפוש לבין זהות; (ד) לא נמצא קשר בין המשתנים הקוגניטיביים-מבניים לבין זהות.

לדעת החוקרת, יש חשיבות לממצאי המחקר לאור ההתעניינות הגוברת בזהות ובהערכה עצמית כגורמים המשפיעים על ההתפתחות המקצועית של פרחי הוראה, ויש להמשיך ולחקור בתחום.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya