הקשר בין האמפטיה של המורים לבין תפיסותיהם את התרבות הבית – ספרית

מאת: Jason J Barr

Jason J Barr. " The relationship between teachers' empathy and perceptions of school culture", Educational Studies. 2011. Vol. 37, Iss. 3; pg. 365.

מחקר זה בחן את הקשר בין האמפטיה של מורים לבין תפיסותיהם את התרבות הבית-ספרית. יכולתם של מורים לשנות את התרבות הבית-ספרית שלהם עשויה להיות מוגבלת על ידי חוסר יכולתם לפרש ולהגיב באופן הולם להתנהגות התלמיד. כאשר היכולות האמפטיות של המורים עולות, נראה שהם מסוגלים טוב יותר להבין ולהגיב באופן הולם לתלמידיהם.

במחקר זה נמצא קשר חיובי בין נקודת המבט של המורים לבין תפיסות חיוביות של הקשרים בין מורים לתלמידים, לנורמות בית הספר ולהזדמנויות החינוכיות. כלומר, קשרים אמפטיים בין מורים לתלמידים מחזקים את התרבות הארגונית הבית-ספרית והאקלים הבית הספרי, אך המורים ומנהלי ביה"ס לא מודעים עדיין לכך.
המצוקה האישית של המורים קושרה באופן שלילי ליחסים בין עמיתים לתלמידים, והאמפטיה לא קושרה ליחסי מורים-תלמידים.

מחבר המאמר טוען כי התכניות להכשרת מורים הנוטות היום, יותר מתמיד, לטפח את אופיים של המורים, צריכות לאפשר ביטוי יותר נרחב לפיתוח יכולות האמפטיות רגשיות לצד פיתוח היכולות הקוגניטיביות שלהם ולתרגל יכולות משולבות אלה במהלך ההכשרה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya