הקשר בין איכות החיים הבית ספרית לבין הכישורים החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים

איריס הכהן, מתי רונן . "הקשר בין איכות החיים הבית ספרית לבין הכישורים החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים" דפים, מס' 52 , תשע"א, 2011. ע"ע 105-136.


המאמר דן בקשר שבין איכות החיים הבית-ספרית (אקלים ביה"ס) לבין הכישורים החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים. במחקר הנדון השתתפו 346 תלמידים – 172 מבית ספר ממלכתי ן-174 מבית ספר ממלכתי-דתי. הממצאים מצביעים על קיומו של קשר מובהק בין איכות החיים הבית-ספרית לבין הכישורים החברתיים של התלמידים: ככל שאיכות החיים הבית ספרית טובה יותר, הכישורים החברתיים של התלמידים טובים יותר. התלמידים בבית הספר הממלכתי תפסו את איכות החיים הבית-ספרית כטובה יותר מכפי שנתפסה על ידי תלמידי בית הספר הממלכתי-דתי.

במחקר נמצא כי בנות תופסות את איכות החיים הבית-ספרית כטובה יותר מאשר בנים, ונוסף על כך לבנות יש כישורים חברתיים טובים יותר מאשר לבנים. בחינה בהתאם למודל רב-משתנים העלתה כי בנות אמפטיות יותר מבנים. כמו כן, התברר כי ככל שעולה גיל התלמיד, הוא תופס את איכות החיים הבית-ספרית כשלילית יותר.

ממצאי המחקר מדגישים את חשיבותה של יצירת איכות חיים בית-ספרית, איכות חיים המתבטאת במתן סביבה תומכת ובשיפור היחסים בין המורים לבין התלמידים. יחס חיובי של התלמידים לבית הספר תורם להסתגלות טובה יותר שלהם, לפיתוח כישורים חברתיים, לרווחה חברתית ולהצלחה בלימודים.

מילות מפתח: אקלים בית-ספרי, איכות-החיים הבית-ספרית, כישורים חברתיים , מעורבות חברתית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya