הקשרים בין תחושת הקהילה בכיתה, למידה קוגניטיבית נתפסת ושביעות הרצון של הסטודנטים בקורס של למידה מקוונת

מאת: M.H Baturay

Baturay, M.H. "Relationships among sense of classroom community, perceived cognitive learning and satisfaction  of students at an e-learning course",
Interactive Learning Environments; Dec2011, Vol. 19 Issue 5, p563-575, 13p.

 

הערת מערכת פורטל מס"ע : נושא הלמידה המתוקשבת באוניברסיטאות בטורקיה קיבל דחיפה רבה לפני כ-6 שנים בעקבות תכניות ממשלתיות ואקדמאיות לקידום הלמידה המקוונת שם. התוצאה היא שהיקף הלמידה המקוונת  באוניברסיטאות  בטורקיה דומה לישראל.

מחקר זה ביקש לבדוק האם יש קשר בין תחושת הקהילה של הסטודנטים, הלמידה הקוגניטיבית הנתפסת, ושביעות הרצון מהקורס של למידה מקוונת.

בנוסף, נחקר הקשר בין משתנים אלה לבין המסוגלות העצמית של הסטודנטים בשימוש באינטרנט לבין ציוני בחינת הגמר.
המשתתפים היו 88 סטודנטים שנרשמו לקורס אנגלית כשפה זרה לבית הספר היסודי בתכנית ללמידה מרחוק במוסד להשכלה גבוהה בטורקיה.

תוצאות המחקר מציעות שתחושת הקהילה ושביעות הרצון מהקורס מקושרות היטב זו לזו.

יתר על כן, שביעות הרצון של הסטודנטים מהקורס מקושרת מאוד ללמידה הקוגניטיבית הנתפסת שלהם. הלמידה הקוגניטיבית הנתפסת של הסטודנטים נצפתה כבעלת קשר חזק מאוד עם האינטראקציה בין הלומד לתוכן , בעוד שהאינטראקציה בין לומד ללומד הייתה ברמה בינונית והאינטראקציה בין הלומד למנחה הייתה חלשה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya