הקשרים בין שטף האינטראקציות בכיתה לבין האקלים הרגשי

Tobin, Kenneth; Ritchie, Stephen M.; Oakley, Jennifer L.; Mergard, Victoria; Hudson, Peter. "Relationships between Emotional Climate and the Fluency of Classroom Interactions", Learning Environments Research, v16 n1 p71-89 Apr 2013.

מחקר זה בחן את האקלים הרגשי בהקשר להוראה ולמידה של מדעים לכיתה ז'.

המחברים השתמשו במסגרות עבודה סוציו-תרבותיות כבסיס למחקר, בניתוח דיונים, בניתוח פרוזודיה ובמחקרים של התבטאות לא מילולית.

האקלים הרגשי השתנה בהתמדה במהלך השיעור.

דו השיח התרחש ואיפשר למידה כאשר האינטראקציות בין המורה לתלמידים היו שוטפות וכללו תסיסה  מחשבתית קולקטיבית והומור.
האקלים הרגשי היה בעל ערכים שליליים כאשר המורה ו/או התלמידים התאמצו לבסס ולשמר כוח על ידי הגבלת ההשתתפות של אחרים לתפקידי צופים.

המאמצים של המורה לבסס ולשמר שליטה על התלמידים הזיקו להוראה וללמידה, למורים וללומדים.

סוג זה של הוראה התפתח בהדרגה לצורה שהמחברים התייחסו אליה כאל הוראה עצבנית (cranky teaching), שבאמצעותה המורה ותלמידיה הראו סימנים של תסכול ותפקידי ההוראה והלמידה שנחקקו על ידם נעדרו שטף.

השיטות שהמחברים סללו את דרכן במחקר זה עשויות לסייע למורים אחרים הרוצים להשתתף במחקר בכיתותיהם כדי לברר מה עובד ואת מה יש לחזק, ולזהות פרקטיקות וריטואלים המזיקים ויש לשנות אותם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya