הקשרים בין מעורבות הורית נתפסת בשיעורי הבית, התנהגות התלמיד בעת הכנת שיעורי הבית, והישגים לימודיים: הבדלים בקרב תלמידים בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון

Nunez, J.; Suarez, N.; Rosario, P.; Vallejo, G.; Valle, A.; Epstein, J." Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: differences among elementary, junior high, and high school students", Metacognition & Learning, Dec2015, Vol. 10 Issue 3, p375-406.

מטרת מחקר זה לייצר הבנה עמוקה יותר לגבי הקשר בין המעורבות ההורית הנתפסת בהכנת שיעורי הבית (כלומר, הפיקוח מצד ההורים על שיעורי הבית והתמיכה של ההורים בהכנת שיעורי הבית), לבין ההתנהגות של התלמיד בעת הכנת שיעורי הבית (כלומר, הזמן המוקדש להשלמת שיעורי הבית, ניהול הזמן וכמות שיעורי הבית שהושלמו) וההישגים הלימודיים של התלמיד.

תוך שימוש ב-Mplus5.1, מודל של משוואות מבניות הותאם עבור 1683 תלמידים בשלבים שונים של הלימודים (כלומר, בית ספר יסודי, כיתות ה-ו; חטיבת הביניים – כיתות ז'-ח'; ובית הספר התיכון – כיתות ט'-י').

הנתונים הראו שההתנהגות של התלמידים בעת הכנת שיעורי הבית, המעורבות הנתפסת של ההורים לגבי הכנת שיעורי הבית וההישגים הלימודיים קשורים באופן מובהק.

אולם, התוצאות משתנות בהתאם לשכבה שבה לומד התלמיד: (א) בחטיבת הביניים ובתיכון, המעורבות ההורית הנתפסת בהכנת שיעורי הבית קשורה להתנהגות של התלמיד בעת הכנת שיעורי הבית, אך לא בבית הספר היסודי; ו-(ב) למרות שהתנהגות התלמידים בעת הכנת שיעורי הבית קשורה להישגים הלימודיים בכל שכבת גיל, הכיוון והעוצמה של הקשרים משתנה.

בפרט, הקשר בין המעורבות ההורית הנתפסת בהכנת שיעורי הבית לבין ההישגים הלימודיים חזק יותר בחטיבת הביניים ובתיכון מאשר בבית הספר היסודי; והתנהגות התלמיד בעת הכנת שיעורי הבית משמשת כגורם מתווך בקשר בין המעורבות ההורית הנתפסת בעת הכנת שיעורי הבית (פיקוח ותמיכה) לבין ההישגים הלימודיים רק בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוויכוח על שיעורי בית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya