הקשרים בין ממדי מעורבות הורים לבין הערכה עצמית והישגים בלימודים

 
הקשרים בין ממדי מעורבות הורים לבין הערכה עצמית והישגים בלימודים
בקרב מתבגרים צעירים
 
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת ההכרה במעורבות הורים בחינוך ילדיהם והשפעתה על תפקוד הילדים בבית הספר. ההשערה המרכזית במחקר הנוכחי הייתה כי יימצא קשר בין מעורבות הורים לבין שני מדדים לתפקוד מתבגרים בבית הספר: הערכה עצמית והישגים בלימודים. 
ההקשר החברתי של תלמידי בית הספר הוא רב-מערכתי. סביבתם המיידית כוללת מספר מערכות שהמשפחה ובית הספר הן חלק משמעותי וחשוב בהן. לתהליכים המשפחתיים והבית ספריים יש השפעה מכרעת על תפקודם של הילדים – על כך אין ויכוח. השאלה שנשאלת בהקשר זה היא, מהו דפוס מעורבות ההורים שתורם להתפתחות המתבגרים? 
בהגדרה הצרה מעורבות הורים היא "האינטראקציות של ההורים עם בית הספר והילד במטרה לקדם את הצלחתו האקדמית", אולם מעורבות ההורים היא רב-ממדית ומורכבת ממגוון התנהגויות, עמדות וציפיות. כיום, בבחינת המושג מעורבות הורים בחינוך מקובל להבחין בין שני מוקדים: מעורבות ממוקדת בית ומעורבות ממוקדת בית ספר, כמספקים מקורות שונים לתמיכת ההורים בהקשר הבית ספרי. 
המחקר הנוכחי בחן את הקשרים בין כל אחד מהמוקדים של מעורבות הורים – בית ובית הספר – לבין שני תוצרים: הערכה עצמית והישגים בלימודים, בקרב מתבגרים במעבר לחטיבת הביניים. השערה המחקר הייתה כי יימצאו קשרים בין ממדי מעורבות הורים לבין הישגים בלימודים דרך ההערכה העצמית של המתבגרים.
ניתוח משוואות מבניות (SEM) שעובד עבור נתונים שנאספו מ-397 מתבגרים (מתוכם 187 בנות) בכיתה ז' (שנה ראשונה בחטיבת הביניים) אישר את ההבחנה בין שני המוקדים למעורבות הורים ואת הקשרים השונים בין כל אחד מהמוקדים למדדי התפקוד בבית הספר. 
כמצופה, הצביעו ממצאי המחקר על קשרים חיוביים בין מעורבות הורים ממוקדת בית לבין הערכה עצמית בית ספרית (עבור בנים ובנות) והערכה עצמית כללית (עבור בנות) ובין פעילות התנדבותית של ההורים לבין הערכה עצמית כללית (עבור בנים). בשונה מהשערת המחקר, מצביעים המודלים על קשר ישיר שלילי בין מעורבות הורים ממוקדת בית ספר לבין הישגים בלימודים (עבור בנים) ועל קשרים ישירים בין פעילות התנדבותית של ההורים לבין הישגים בלימודים (שלילי עבור בנות וחיובי עבור בנים).
הדיון בכינוס במכללת אורנים התמקד בהבדלים בין מעורבות הורים ממוקדת בית לבין מעורבות הורים ממוקדת בית ספר והשפעתם השונה על חוויות המתבגרים הצעירים בתקופה הרגישה בעת המעבר לחטיבת הביניים. כמו כן, התייחסה המרצה להבדלים שנמצאו בין בנים לבנות בתפיסת המוקדים השונים למעורבות הורים והשפעתם או העדר הקשר בינם לבין מדדי ההסתגלות לבית הספר.
 
מילות מפתח: מעורבות הורים, מתבגרים, גיל ההתבגרות, הערכה עצמית, הישגים בלימודים, הבדלי מין.
 
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום נורית,הרחבת לי זווית הראיה בנושא המעורבות, אני מאמינה שמעורבות הורים בבית ספר גורמת להערכה עצמית והישגים בלימודים. לכן, אני הדגשתי באיפות שלי עם ההורים עד כמה חשוב שיהיו מעורבים ושותפים בבית הספר.

    פורסמה ב 15/12/2012 ע״י האלה כילאני
    מה דעתך?
yyya