הקשרים בין הרגשות של המורים בהוראה לבין הגישות שלהם להוראה בהשכלה הגבוהה

Trigwell, Keith. " Relations between teachers' emotions in teaching and their approaches to teaching in higher education", Instructional Science 40. 3 (May 2012): 607-621.


מחקר זה בחן את הקשרים בין הרגשות של המורים בהוראה לבין הגישות שלהם להוראה בקורסים אינדיבידואליים.

בעוד שהספרות המחקרית מראה (א) טווח של משתנים הקשורים לגישות להוראה שהמורים מאמצים ושגישות אלה קשורות לאיכות הלמידה של הסטודנטים שלהם, ו-(ב) שהחוויה הרגשית של המורים היא גורם חשוב בהוראה, אף מחקר לא דיווח על הקשרים בין רגשות לבין גישות בהוראה בהשכלה הגבוהה.

שני שאלונים בדיווח עצמי: ה- Approach to Teaching Inventory-Revised וה- Emotions in Teaching Inventory מולאו על-ידי מדגם שכלל 175 מורים אוסטרליים בהשכלה הגבוהה.

התוצאות מציעות שקיימים קשרים משמעותיים בין הדרכים שבהן המורים חווים באופן רגשי את ההקשר של הוראה לבין הדרכים שהם ניגשים בעזרתן להוראה שלהם, כאשר רגשות חיוביים מקושרים לגישות להוראה הממוקדות בסטודנט ורגשות שליליים מקושרים לגישות העברה.

הקשרים מסייעים להסביר מדוע אסטרטגיות הוראה חדשות עשויות לא להצליח או אפילו לא יאומצו.

 קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya