הקמת מרכזי משאבים כיתתי בהוראת המדעים ע"י מורים בבית ספר יסודי בחו"ל , ממצאי מחקר

Winnie W.M. So. "Creating a framework of a resource-based e-learning environment for science learning in primary classrooms" , Technology, Pedagogy and Education, Volume 21, Issue 3, 2012.

אחד מכיווני הפעילות המתוקשבת של מורים בארץ ובעולם בשנים האחרונות בא לידי ביטוי בהקמת מרכזי משאבים מתוקשבים באינטרנט לטובת הכיתה והתלמידים . המורים נעזרים בכלי עזר שונים על מנת לתכנן ולבנות את מרכזי המשאבים הכיתתיים שלהם באינטרנט. המאמר הנוכחי בדק כיצד המורים תכננו את פעולותיהם המתוקשבות לצורך הקמת מרכז המשאבים והתובנות שהפיקו מכך. איסוף הממצאים התבסס על ראיונות עומק שנערכו עם כמה מורים בחו"ל. המאמר מציג בהמשך, כמה תובנות מתהליכי התכנון של המורים לגבי שילוב האינטרנט ובניית משאבי הלמידה באינטרנט לטובת לומדים בכיתה בבתי ספר יסודיים. המחקר נערך בקרב מורים בבתי ספר יסודיים בהונג-קונג שם נושא שילוב האינטרנט בלמידה מתקדם למדי.

לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :
משאבי הוראה למורים בין תפיסה מרכזית לתפיסה מרחבית יישובית

התפתחות אתרי אינטרנט בבתי ספר: שלב ג' – מרחבי הלמידה כיתתיים או מקצועיים

מרכז משאבים כיתתי באינטרנט- חלק ב'

אתר מרכז המשאבים לביולוגיה של המורה גילמור קשת
האתר נבנה בגוגל סייטס , ויש לו מבנה ברור ויעיל של חומרי הלמידה והנושאים

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?