הקורס במכללה ע"ש קיי: ניתוח אירועים מתמטיים

מקור וקרדיט : הכנס הארצי השנתי להכשרת מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי , 24 לפברואר 2004 . מקום: מכללת סמינר הקיבוצים. הרצאה של צוות המכללה לחינוך ע"ש  קיי בבאר שבע .

הקורס מיועד לסטודנטים שנה ג' המתמחים במתמטיקה במסלולים של בית ספר יסודי וגיל הרך. מרכז הקורס הוא פורום מתוקשב  ועל הסטודנטים להגיש לפורום מספר אירועים מתוך ההתנסות שלהם בשעורי מתמטיקה. הם מגיבים לאירועים של האחרים על פי לוח זמנים מוגדר ומתפתח דיון  מתוקשב בין המשתתפים סביב הנושאים העולים מהאירועים. במספר המפגשים הקיימים במכללה (5 בסמסטר) אנחנו דנים בשאלות המתמטיות העולות מהאירועים וגם בנושאים המתמטיים-פדגוגיים. הסטודנטים מציינים את התרומה של החשיפה הזאת לאירועים של החברים, והתפתחות הראייה שלהם לחשיבה של ילדים ולקשר בין החשיבה של הילדים לבין דרכי ההוראה שלהם.

ניתוח אירועים מתמטיים - סילבוס

מטרות הקורס:

1. לתמוך בבניית יחידת הוראה מבוקרת, מבוססת על המחקר בחינוך מתמטי, ובחקירת הוראת היחידה, את הלמידה של הילדים ושל המורה (ליווי מתמטי לפרוייקט של מתמחים במתמטיקה בשנה ג' במסלולים של גיל רך ובית ספר יסודי)

2. לעודד השתתפות בקהילה לומדת מתוקשבת כדי לקדם את הוראת המתמטיקה

3. לפתח כלים לנתח את האירועים המתמטיים בכיתת ההתנסות וללמוד מהאירועים

דרכי הוראה:

1. על כל משתתף להשיג  כתובת דוא"ל  ולהרשם לאתר הקורס (תמיכה טכנית כל יום במרכז  מיח"ם,).
2. הקבוצה תפגש בפועל בתאריכים שייקבעו מראש, נוכחות חובה.
3. על המשתתפים להגיש כל העבודות לאתר הקורס ולהתעדכן בפרטים של הקורס באתר

חובות הקורס (כל סעיף מייצג 25% מהציון):

1. הגשת 5 אירועים מכיתת ההתנסות לפי לוח הזמנים הנקבע.

הגשת האירוע  לפורום של הקורס וגם למנהל קבצים  של הקורס בתיקיה שלך בגוף האירוע המצורף: השם שלך, כותרת כולל מספור (אירוע מס) , תאריך המקרה, כיתה/גיל, פרטי האירוע ללא פרטים מזהים של המורה,ילדים, בית-ספר חשוב מאוד בתוכן ההודעה לרשום את הנושאים המטופלים באירוע כדי לייעל חיפושים על פי נושא (ראה דוגמות בפורום)

2. הגשת תגובה משמעותית לאירועים של משתתפים אחרים לפי לוח הזמנים (תגובה אחת לפחות לכל תאריך: סך הכל 5 תגובות).

3.  הגשת דווחי התקדמות על הפרוייקט לפי לוח הזמנים

4.  הגשת עבודת סיכום לקורס (פרטים בהמשך).

מקורות לנושא, אירועים מתמטיים

Barnett, C.S. (1991) Building a case-based curriculum to enhance the pedagogical content knowledge of mathematics teachers. Journal of Teacher Education,42, 263-272.

Schifter, D. & Fosnot, C.T. (1993) Reconstructing mathematics education: Stories of teachers meeting the challenge of reform. New York: Teachers College Press.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya