הקורס במכללה האקדמית ע"ש גורדון: מודלים לפתרון בעיות מילוליות בגיל הרך

מקור וקרדיט: הכנס הארצי השנתי להכשרת מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי , 24 לפברואר 2004.

סקירה של צוות המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון בחיפה

אחד מהסטנדרטים של ה- N.C.T.M הוא פיתוח מיומנויות לפתרון בעיות מילוליות. מחקרים מוכיחים כי כבר בגיל הרך ניתן לפתח מיומנויות אלה. על מנת שהלמידה תהיה יעילה יש לדאוג להעביר את התכנים בדרך של הנאה והנעה. הדרך הנכונה היא לתת ללומד להתמודד עם בעיות הבאות מעולמו שלו, בעיות לא שגרתיות אשר יעוררו שיח מתמטי ושאילת שאלות.  בקורס אנו לומדים להכיר דרכים שונות להתמודדות וזאת דרך פתרון בעיות לא שגרתיות דיון עליהן  והתאמתן לגיל הרך, קריאת מאמרים מתאימים ודיון עליהם.

מודלים לפתרון בעיות מילוליות בגיל הרך - סילבוס

  מטרות הקורס

הסטודנטים יכירו סוגים שונים של בעיות מילוליות.

הסטודנטים ילמדו אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מילוליות.

הסטודנטים יחקו מודלים מתמטיים לתיאור תופעות מתמטיות.

הסטודנטים יפתחו מיומנויות של חקר ושאילת שאלות.

הסטודנטים יטפחו יכולת הגדרה ואיסוף מידע רלוונטי.

הסטודנטים יפתחו מודעות לשונות בכיתה – תלמידים בעלי יכולת שונה

יכולים להתמודד בפתרון בעיות מילוליות בעזרת אסטרטגיות של חשיבה המתאימים ליכולתם.

הנושאים שילמדו במהלך השנה

1 ) מרכיבי המתמטיקה והשפעתם על דרכי התמודדות בפתרון בעיות מילוליות.
2) הבנת השפה המתמטית, גורם חשוב בהתמודדות בפתרון בעיות מילוליות.
3) שימוש של תלמידים בסמלים מתמטיים.
4) מיפוי נושא "פתרון בעיות מילוליות" בתוכנית הלימודים של הגיל הרך.
5) הכרת מודל פויה בפתרון בעיות מילוליות.
6) מבט על סוגי הבעיות בספרי לימוד.
7) מהי בעיה "טובה".
8) בעיה מילולית "סגורה" לעומת בעיה מילולית "פתוחה".
9) התמודדות עם בעיות לא שגרתיות.
10) פתרון בעיות מילוליות בראי ההיסטוריה.
11) בעיה מילולית ,כפתיח" לנושא חדש.
12) פתרון בעיות באמצעות פרדוקסים.

דרישות הקורס

הציון  על השתתפות בקורס יינתן בסוף שנת לימודים

1 ) נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בשיעורים לאורך כל השנה . ( 10%  מהציון הסופי ).

2) הגשת שני תרגילים במהלך כל סמסטר. סה"כ לאורך כל השנה יש להגיש ארבעה תרגילים.

    (ערך כל תרגיל הוא 15%  מהציון הסופי ).

בסמסטר א- תרגיל 1 – הגשה תקציר ורציונל של שני מאמרים מתוך רשימת המאמרים

                                       שיקראו במהלך הסמסטר. את המאמרים(סרוקים) ניתן למצוא

                                       במאגר המאמרים של הקורס בספריה.

                     תרגיל 2 – ראיון של שני תלמידים טובים ושני תלמידים חלשים בגילאי 6-8

                                      על דרך התמודדתם בפתרון בעיות חבוריות וכפליות.

                                       הממצאים יוצגו במליאה לפי לוח זמנים שיקבע מראש.

                                        תרגיל מס. 2 ניתן להציג בזוגות.

בסמסטר ב-     תרגיל 1 – קריאת מאמר והצגתו במליאה.

                          תרגיל 2 – ניתוח בעיות לא שגרתיות.

                          התדריך יימסר בתחילת סמסטר ב.

 3 ) עבודה שנתית מסכמת ( 30% מהציון ). תדריך על העבודה יימסר במהלך סמסטר ב.                                                   

סוג השיעור- סמינריון.

ביבליוגרפיה

"אחת, שתיים ו... שלוש" מספרים 1-6 . מט"ח

"המתמטיקה והמציאות". בית ספר לחינוך - אוניברסיטת תל- אביב . הוצאת רמות. 1998

"מספר חזק". כתב עת להוראת המתמטיקה. המרכז הארצי למתמטיקה- אוניברסיטת חיפה.

"אחד שווה אפס  ועוד הפתעות מתמטיות". נצה מובשוביץ – הדר, גון ווב . הוצאת גסטליט 2002

"פתרון בעיות מילוליות ללא משוואות " – המחלקה להוראת מדעים מכון ויצמן. מהדורת ניסוי.

"על"ה" – עלון למורה המתמטיקה. המרכז הארצי למתמטיקה- המחלקה להוראת המדעים

והטכנולוגיה, הטכניון חיפה.

"תפיסת האוריינות במתמטיקה בקרב העוסקים בחינוך המתמטי". ח. עזר, ש. מילאת, ד. פטקין(1999). דפים , תש"ס. הוצאת מכון מופ"ת.

A Modeling Approach For Enhancing Problem Solving in the Middle Grades. Beverly J. Ferrucci, Ban –har Yeap and Jack A. Carter. Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 8 9, May 2003, pp. 470-475.

Reform Mathematics vs. The Basics: Understanding the Conflict and Dealing with it. John A. Van de Walle, Virginia Commonwealth University.

Students’ Use of Symbols. Deborah A. Carey. Arithmetic Teacher, Vol. 40, No. 2, November 1992, pp. 184-186

Learning Mathematical Language in the Zone of Proximal Development. Diana F. Steele. Teaching children mathematics, Vol. 6, No. 1, September 1999, pp. 38-42.

Picture This.  Martha H. Hopkins, Investigations, Teaching Children Mathematics, February 1998.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שולי שלום,האם אני יכולה להשתמש בחלק מהסילבוס שכתבת?

    פורסמה ב 09/11/2010 ע״י עליזה אבינועם
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה “אחת, שתיים ו… שלוש” מספרים 1-6 . מט”ח“המתמטיקה והמציאות”. בית ספר לחינוך – אוניברסיטת תל- אביב . הוצאת רמות. 1998 “מספר חזק”. כתב עת להוראת המתמטיקה. המרכז הארצי למתמטיקה- אוניברסיטת חיפה. “אחד שווה אפס  ועוד הפתעות מתמטיות“. נצה מובשוביץ – הדר, גון ווב . הוצאת גסטליט 2002 “פתרון בעיות מילוליות ללא משוואות ” – המחלקה להוראת מדעים מכון ויצמן. מהדורת ניסוי.“על”ה” – עלון למורה המתמטיקה. המרכז הארצי למתמטיקה- המחלקה להוראת המדעיםוהטכנולוגיה, הטכניון חיפה.“תפיסת האוריינות במתמטיקה בקרב העוסקים בחינוך המתמטי”. ח. עזר, ש. מילאת, ד. פטקין(1999). דפים , תש”ס. הוצאת מכון מופ”ת.A Modeling Approach For Enhancing Problem Solving in the Middle Grades. Beverly J. Ferrucci, Ban –har Yeap and Jack A. Carter. Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 8 9, May 2003, pp. 470-475.Reform Mathematics vs. The Basics: Understanding the Conflict and Dealing with it. John A. Van de Walle, Virginia Commonwealth University.Students’ Use of Symbols. Deborah A. Carey. Arithmetic Teacher, Vol. 40, No. 2, November 1992, pp. 184-186Learning Mathematical Language in the Zone of Proximal Development. Diana F. Steele. Teaching children mathematics, Vol. 6, No. 1, September 1999, pp. 38-42.Picture This.  Martha H. Hopkins, Investigations, Teaching Children Mathematics, February 1998.

yyya