הקול ההורי במשולש היחסים: גננת-ילד-הורה, הפסיכולוג החינוכי כמשקיף ומתערב בתהליך


דר' רונית פלוטניק

בהרצאה זו ניתן להבין כיצד הורות כחוויה נפשית בונה קול ייחודי, הנשמע  ונחווה לכאורה כמו קולו של האדם הבוגר, אולם כוונותיו ומניעיו שונים, שכן הם מתייחסים לשפה פסיכולוגית אחרת הקרויה כאן 'הקול ההורי'.
בנוסף תקופת הגיל בה עוסקת הרצאה זו מתמקדת בשלב האדיפלי: קונפליקט מובנה בין הילד להוריו, ובתווך הגננת.

בדיקתו של עולם הציפיות של ההורה מתרחשת במקביל לשלב  ההתפתחותי שבו הילד שרוי ומהווה בסיס נפשי להמשך פיתוחה של
הפנטזיה ועבודת האבל בכל פעם מחדש.

השלבים ההתפתחותיים השונים שהילד עובר מגרים בכל פעם מחדש  את עולם הפנטזיות והציפיות של ההורה שנדרש להתמודד עם משימה  נפשית- התפתחותית מקבילה לזו שעובר ילדו.

בניית הקול ההורי לפי שלבי ההתפתחות של אריקסון

לסקירה המלאה של ד"ר רונית פלוטניק באתר שפ"י ( משרד החינוך )


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya