הקולאז' המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינוך

מקור וקרדיט :
 
גילה רוסו-צימט ויעל דן-אביבי. "הקולאז' המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינוך"
בתוך :  מכללת לוינסקי , יום סגל חוקר – חוקרים במכללה 10 , 24 בינואר 2010 .
 
 
 
הקולאז' המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינוך
 
ד"ר גילה רוסו-צימט ויעל דן-אביבי
 
"הקולאז' המטפורי" הוא כלי מחקרי חדש המאפשר חשיפה להבנת עולמו הפנימי הגלוי והסמוי של המשתתף במחקר. הכלי מאפשר למשתתף במחקר להביע הבנותיו באמצעות ייצוגים מילוליים ותמונתיים בו זמנית ביחס למושאי מחקר שונים בתחום החינוך.
 
הכלי כולל פרוט על דרך איסוף הנתונים ועיבודם: (א) הצגת החומרים ליצירת הקולאז', (ב) מתן הנחיה ברורה הכוללת את המושא הנחקר, (ג) יצירת הקולאז' (ד) הסבר על התוצר הסופי ודיאלוג עם החוקר הנערך לאחר סיום הכנת הקולאז' (צימט, 2001); (ה) ניתוח המטאפורות בקולאז' תוך התבססות על גישתם שלLakoff & Johnson  (1980) וחוקרים נוספים הרואים במטאפורה מנגנון מושגי תקשורתי להבנה. הנערך באמצעות השוואה קטגוריאלית של המשותף ושאינו משותף בין תחום מקור לתחום יעד.
 
מטרת המחקר הנוכחי הייתה להדגים את השימוש בקולאז' המטפורי ככלי להבנת המשמעות של תופעות בעיני סטודנטים להוראה.
 
תוקף כלי המחקר נבדק על ידי שני סוגי תוקף: (1) תוקף תוכן, שמבוסס על תהליך הפיתוח שלו והקישור להיבט התיאורטי. (2) תוקף מבנה, כלומר בדיקת קשרים בין מרכיבים פנימיים של הכלי. בדיקת המהימנות נעשתה על ידי שתי חוקרות באופן בלתי תלוי. החוקרות, בעלות ניסיון במתודולוגיה, נתבקשו לנתח בנפרד באמצעות כלי המחקר ארבעה קולאז'ים לצורך בדיקת המהימנות. בבדיקת ארבעה משתתפי המחקר נמצאה רמת מהמנות גבוהה בין החוקרות (89%), כשסיווגו באופן עצמאי את הקולאז'ים.
 
רשימת מקורות:
צימט, ג' (2001). מודל מנטלי בפעולה על אודות למידה של מורים-אמנים המלמדים אמנות חזותית, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה",  תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
Lakoff, G. & Johnson, M. L. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press.
 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?