הצעת מסגרת לאיחוד בין למידת ענן ולמידה מקוונת חברתית

Al-Shammari, Eiman Tamah. "Proposing a framework for fusion of cloud learning and social e-learning", International Journal of Innovation & Learning, 2014, Vol. 16 Issue 4, p467-481.

מחשוב ענן הוא סטנדרד חדש המבטיח פריסה משופרת של משאבי תוכנה וחומרה בזמן הקצר ביותר האפשרי ובמחיר הסביר ביותר. מחשוב ענן מתאים במיוחד לפריסה של סוגים שונים של מערכות למידה מקוונות.

עד עתה, טכנולוגיות של למידה מקוונת הסתמכו על טכנולוגיות מבוססות רשת כדי להפיץ חומרים של קורס. לאחרונה, הועלו הצעות לשילוב עקרונות של רישות חברתי בפריסה של טכנולוגיות למידה מקוונת.

מיליוני גולשים עוסקים באופן קבוע ברישות חברתי. המחקר הנוכחי מציע שניתן לשלב בין העקרונות הבסיסיים הן של מחשוב ענן והן של רישות חברתי כדי להפיק מערכת העברה חדשה של למידה מקוונת שמסירה רבים מצווארי הבקבוק הנמצאים במערכות הישנות יותר.

מאמר זה מציע מודל חדש של למידה מקוונת שמאחד בין מחשוב ענן לבין למידה מקוונת חברתית, כדי לשרת צרכים הן של הלומדים והן של המנחים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya