הצמחת דור המנהיגים הבא בחינוך לגיל הרך

Scott-Croff, C. (2018). Cultivating the Next Generation of Leaders in Early Childhood Education. Exchange, 244, 80-85

שיפור המעמד המקצועי של צוותי ההוראה בחינוך לגיל הרך מהווה אתגר לאומי חשוב, אך כזה המצריך אמון ונכונות לשיתופי פעולה. כיום, מערכת החינוך הקדם-יסודית במדינת ניו יורק חותרת אל מול אתגרים וקשיים רבים ואף יכולה לחוש מופלה לרעה במישורים מסוימים. המבקרים החריפים של זרם חינוכי זה עלולים לטעון שלא מדובר בהוראה במובן הפדגוגי הטהור שלה ולפקפק בהשפעות ארוכות הטווח של החומרים המועברים בגני הילדים.

חוסר שוויון

במדינת ניו יורק, הכניסה לתחום החינוך לגיל הרך מצטיירת כבחירה פיננסית עגומה הצפויה להניב הכנסה שנתית על סך 28,750 דולר בלבד. זאת, בהשוואה למורי יסודי שמרוויחים 54,890 דולר בממוצע. למען האמת, גננות וסייעות מרוויחות פחות מעובדי דואר, גוזמי עצים ומדבירים וחלקן אף מוגדרות כנמצאות מתחת לקו העוני.

כידוע, החינוך לגיל הרך תורם להתפתחות הפיזית, הרגשית, החברתית והקוגניטיבית של הילדים. בהקשר זה ובאופן טבעי, המשכורת המוענקת לגננת עתידה לשקף את הערך המוסף עמו היא מגיעה, או לא מגיעה, לעבודה. כדי למקסם את הפוטנציאל העתידי של דור הילדים הנוכחי ושל הגננות שנמצאות איתם לאורך היום, חובה לתמוך בגננות מבחינה מוראלית, כספית ומקצועית.

הכשרה להוראה ואיכות הצוותים

הגם שמחקרים הוכיחו את החשיבות של השקעה בתכנון תוכנית לימודים מפורטת, ברוב מחוזות הלימוד במדינת ניו יורק אין תוכנית רשמית עבור גילאי 4-0 ותכני הלימוד בתחום ההכשרה להוראה מתעלמים מגילאים אלו. בהקשר זה, השקעה באיכות ההוראה בגילאים הרכים תסייע לנטוע ערכים, להעניק השראה, לעודד לחשיבה ביקורתית ולעצב את הדור הבא של העיתונאים, עורכי הדין, המהנדסים והרופאים.

רמתן הפדגוגית של הגננות והסייעות מהווה מדד חשוב ביותר בהנעת ילדים להישגיות. לכן, יש לזנוח את תפיסת הגננות והסייעות כמטפלות ולהבין כי הן נשות חינוך מוכשרות ומשכילות אשר עובדות עם אוכלוסיות רגישות ופגיעות במיוחד. לשון אחרת, הן לא רק שמרטפיות. אלא, מבנות ידע, מעצבות את המוחות המבריקים של העתיד ומובילות את מנהיגי המחר בצעדיהם הראשונים.

דימוי ציבורי

שיפור המעמד החברתי והתדמית המקצועית של צוותי החינוך לגיל הרך יכול לחזק את הסייעות והגננות, להשביע את רצון ההורים, להזרים לתחום מימונים כספיים, לעצב מחדש את תוכניות הלימודים ולהצמיח את פרחי ההוראה.

חינוך לגיל הרך הינו תחום אינטנסיבי שדורש רגישות, יצירתיות, מחויבות, תבונה, מומחיות וידע. שכן, במידה רבה, הגננות אחראיות על ההתפתחות השכלית, הרגשית, הקוגניטיבית, החברתית והמוטורית של הילדים, לצד הצורך לתחזק יחסים עם הורי הילדים. לא זו בלבד, לאורך הקריירה מנהלות הגן עובדות לצד גננות מתחילות, סייעות, סטודנטים מתמחים ומתנדבים, הרואים בהן סמכות בעיצוב שיטות ההוראה והתודעה הפדגוגית. אף על פי כן, רובן טוענות שהן לא נתפסות כמנהיגות חינוכיות.

מנהיגות בחינוך הקדם יסודי

עם מבט צופה עתיד, את המנהיגות בחינוך לגיל הרך ניתן לטפח באמצעות קידום נשות הצוות בשלושה מסלולים ראשיים:

1) חונכות – שיטת פיתוח מקצועי המספקת הזדמנות לאתר ולטפח מנהיגים פוטנציאליים. זאת, בעזרת ציוות סייעות וגננות מתחילות לאינדיבידואלים מנוסים יותר בתחום אשר יכולים לשמש כמנטורים ולעזור לפתח מיומנויות נוספות.

2) תמיכת עמיתים – לאורך שנת הלימודים, חברי צוות ההוראה עוזרים זה לזה בהשלמת משימות, בניהול משברים, הגעה ליעדים ובמישוב הדדי.

3) ניהול פרויקטים – בכל שלב בדרך, על הגננות והמפקחים לדעת לזהות מטרות ראויות, להניע צוותים, לקדם יוזמות חדשניות ולהעניק שירותים לקהילה באמצעות הובלת מיזמים חינוכיים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חינוך בגיל הרך

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya