הצלחתה של שיטת החונכות ההדדית של מורים מתחילים באוסטרליה

Paris, Lisa F. (2013) "Reciprocal Mentoring: Can it Help Prevent Attrition for Beginning Teachers?," Australian Journal of Teacher Education: Vol. 38: Iss. 6, Article 9.ארבעים אחוזים מהמורים המתחילים באוסטרליה עוזבים את המקצוע במהלך חמש השנים הראשונות.

לחץ, כישלון תכנית הליווי והקליטה ובידוד מקצועי זוהו כגורמים עיקריים לשחיקה.

תפקיד החונכות הן באוסטרליה והן בעולם הוא להגביר את הליווי והקליטה ולהפחית את הבידוד במקצוע; אולם, יחסי חונכות אלה הם לעתים קרובות שבירים וקיים צורך לבסס מודלים אפקטיביים יותר של חונכות.

שיטת החונכות ההדדית מזווגת שני מומחים בעלי רמת מיומנות שווה אך באופן שונה, המשמשים בתפקיד מנטור וחניך זה לזה לתועלת שניהם.

גישת החונכות ההדדית מתוכננת כדי לתמוך במורים מתחילים כאשר הם נכנסים למקצוע וכדי לסייע על שמירה של מורים במערכת.

Edith Cowan University יזמה בשנת 2011 את המחקר "מעברים טובים יותר להוראה" ('Better Transitions to Teaching').

מחקר זה בחן את ההשפעה של חונכות הדדית על ההתנסות בהוראה בשנה הראשונה של 11 מורים מתחילים במערב אוסטרליה, תוך מעקב אחר השתתפותם בהתמחות של חונכות הדדית בשנת 2010.

התוצאה העיקרית של המחקר הייתה שבסוף השנה הראשונה, כל המורים המתחילים, שהשתתפו במחקר, עדיין עבדו במקצוע.

ההיבטים המקצועיים/אישיים שנחוו ושדווח עליהם במהלך השנה הראשונה ובמיוחד התמיכה של המנטורים הופיעו כיוצרים הבדל חיובי מאוד לגבי ההתנסות במעבר למקצוע ההוראה של המשתתפים ולשנת ההוראה הראשונה שלהם.

קישור לתקציר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya