הצורך של המנהלים בהתחדשות תוך שימוש בפרקטיקה רפלקטיבית בין מנהלים עמיתים

Drago-Severson, E. (2012). The need for principal renewal: The promise of sustaining principals through principal-to-principal reflective practice. Teachers College Record, 114(12).


מחקר זה מציע תובנות לגבי תהליך ההתחדשות ומניעת שחיקה בקרב מנהלי בתי ספר במאה ה-21.
מאמר זה מתמקד באופן שבו 25 מנהלים תמכו בהתחדשות שלהם ובכמיהה שלהם להשתלב בפרקטיקה רפלקטיבית עם עמיתיהם כתמיכה בהתחדשות, בצמיחה ובלמידה שלהם.


הממצאים חושפים שמנהלים אלה (1) הפעילו מגוון אסטרטגיות לצורך התחדשות עצמית בהינתן האתגרים המורכבים של עבודת המנהיגות שלהם במאה ה-21
ו-(2) הביעו רצון להשתלבות בפרקטיקה רפלקטיבית מתמשכת עם מנהלים עמיתים כתמיכה בהתפתחות שלהם, בהיותם ברי קיימא ובהתחדשות שלהם.


כל המנהלים הדגישו שעליהם לפתח אסטרטגיות אפקטיביות יותר ולעתים קרובות יותר לצורך התחדשות עצמית.

המנהלים הללו הסבירו שהם כמהים להזדמנויות קבועות ומתמשכות לעשות רפלקציה עם מנהלים עמיתים לגבי אתגרי המנהיגות, בהדגישם שסוג זה של רפלקציה קולגיאלית מתמשכת תסייע להם להפעיל את מנהיגותם באופן אפקטיבי יותר ותמנע מהם שחיקה.
אולם אף על פי שכל המנהלים הללו ביטאו באופן ספונטני את הרצון לעסוק ברפלקציה קולגיאלית, שלושה בלבד עשו זאת באופן קבוע.


מחקר זה מראה את החשיבות בתמיכה במנהלים תוך שימוש ברפלקציה ובתמיכה של עמיתים לצורך התחדשות, וכולל גם השלכות חשובות לגבי מדיניות החינוך ולגבי הפרקטיקות של בתי הספר.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?