הצורך במערכת הערכה אינטגרטיבית – נייר עמדה בינלאומי

M. Birenbaum a, K. Breuer b, E. Cascallar c, F. Dochyd, Y. Dori e, J. Ridgway f, R. Wiesemes (Editor) G. Nickmans (Editor) , Position paper , A learning Integrated Assessment System, Educational Research Review 1 (2006) 61–67
 
ראו המסמך המלא מצורף מצד ימין.
 
נוסח נייר העמדה הבינלאומי של צוות מומחי הערכה ומחקר מובילים בעולם אשר בראשם עמדה פרופסור מנוחה בירנבויים מאוניברסיטת תל אביב. נייר העמדה פורסם בגיליון של כתב העת החינוכי הנודע Educational Research Review.
 
המטרה של נייר העמדה הבינלאומי היא להציג בפני קובעי מדיניות החינוך באירופה ובקהילה האירופאית ובפני מורים ומחנכים את החידושים העיקריים בתחומי הערכת הלומדים בחינוך המתבטאים הלכה למעשה בתפיסה הרעיונית הנגזרת של מערכת למידה אינטגרטיבית (A learning Integrated Assessment System).
 
החלק הראשון של נייר העמדה מציג את החסרונות הקיימים של דרכי ההערכה בחינוך הן מבחינת הלומדים והן מבחינת המורים.
החלק השני של נייר העמדה מציג את הצורך בשינוי מהותי של דרכי ההערכה על מנת לבטא את צורכי הלומדים. מערכות ההערכה בחינוך כיום חייבות להיות רב-ממדיות, משולבות בתוך תכנית הלימודים, אוטנטיות וגמישות.
 
 
 היישום של מערכת הערכה אינטגרטיבית צריך לאפשר ללומדים:
 
 • לבחון עצמם באופן עצמאי או באופן מונחה על ידי המורים על מנת לשקף התקדמות בלמידה.
 • לאפשר ללומד לקבל מידע בחתכים שונים אודות ההתקדמות שלו על מנת לשפר את יכולותיו
 
 היישום של מערכת הערכה אינטגרטיבית אינו צריך להיות בעל מאפיינים של בחינה אלא חלק אינטגראלי ממערכת מטלות נלווית וטבעית ללמידה, ובכך יש בו כדי להגביר את המוטיבציה של הלומדים.
 
מערכת הערכה אינטגרטיבית לוקחת בחשבון מכלול שלם של גורמים כגון: יכולות אינטלקטואליות, שימוש במקורות מידע, הזדמנויות בלמידה, ביטוי הערכה שונים, גישות ללמידה ועמדות של הלומד.
 
נערכת הערכה אינטגרטיבית צריכה להיות כלכלית באופיו באופן שהיא מפחיתה מבתי הספר או המכללות את העומס הכרוך בניהול משטר בחינות עמלני.
 
 
העקרונות העיקריים של פיתוח מערכת הערכה אינטגרטיבית:
 
 • הלומד מעורב בתהליך ההערכה.
 • ההערכה היא הקשרית ומגיבה ומתיישרת לקווי ההיערכות של ההוראה עצמה.
 •  המושא העיקרי של ההערכה האינטגרטיבית הוא הידע של הלומד ויכולותיו. מערכת הערכה אינטגרטיבית אינה מתמקדת בפערי הידע ובפערי היכולות של הלומד.
 • מערכת הערכה אינטגרטיבית משקפת הן תהליכי למידה והן תוצרי למידה.
 • הקריטריונים של ההערכה הם שקופים וברורים הן ללומד והן למורה.
 • הן התלמידים והן המורה מקבלים כל הזמן משוב לגבי תוצאות ההערכה.
 •  המטרה העיקרית של מערכת הערכה אינטגרטיבית היא להקנות ללומדים ולמורים תמונת מצב על ההתקדמות בלמידה, כלומר היא צריכה לאפשר תכנון ותיקון של כל מסלול הלמידה ומהלכיה.
 
יסודות התיכון של מערכת הערכה אינטגרטיבית:
 
 • שילוב אינטגרטיבי של גישה רב-ממדית להערכת הלומד
 • יכולת להציג בפני הלומד מטלות לא שגרתיות ולשמור לאורך זמן את ביצועי הלומד לגביהם וגם לשקף את מטלות הלומד במטלות בכיתה.
 •  יכולת הפקת דוחות בחתכים שונים לגבי התקדמות הלומד.
 • שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לצירת מאגרי מטלות ויכולת ניתוח של דפוסי ההתמודדות של הלומד.
 • המערכת הטכנולוגית היא ידידותית וקלה ליישום הן למורים והן ללומדים.
 • המערכת צריכה להיות הן תלויות הקשר והן גמישה.
 •  המערכת צריכה לאפשר ללומד לפתח בעצמו מיומנויות של הערכה עצמית ומיומנויות של הערכת עמיתים.
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya