הפרקטיקה הרקורסיבית של המחקר וההוראה: מִסגוּר מחדש של הכשרת המורים

Miles, Rebecca; Lemon, Narelle; Mathewson Mitchell, Donna; Reid, Jo-Anne. The recursive practice of research and teaching: reframing teacher education, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, Sep2016, Vol. 44 Issue 4, p401-414.

הכשרת המורים, כדיסציפלינה, נמצאת תחת ביקורת מתמשכת מצד גופים ממשלתיים ומחקריים לגבי איכות ההכנה המקצועית והיעדר בסיס מחקרי חזק.

המחברים משיבים לביקורות מסוג זה באמצעות התייחסות לאפשרויות של בחינה נוספת של מחקר הפרקטיקה ושל פרקטיקת המחקר הן בהכשרת המורים הראשונית הן בהכשרה המתמשכת.

מאחר וזהו גם אתגר תיאורטי וגם מתודולוגי, הוא קשור באופן רקורסיבי למחקר ולפרקטיקה בהכשרת מורים, עבור מורי מורים, לגבי הכשרת מורים.

המחברים עושים שימוש במשאבים התיאורטיים של תיאוריות פרקטיקה, כדי לטעון שפרקטיקת הכשרת המורים חייבת להיות מבוססת על מחקר של פרקטיקת ההוראה כמו גם על מחקר העוסק בהוראת הפרקטיקה.

המחברים מספקים הצדקה מתודולוגית למסגור מחדש (reframing) של תפקידי המורה והחוקר ב"מרחב שלישי" כדי להתייחס לפרקטיקה של חקירת ההוראה כרקורסיבית וכמחדשת תדיר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ידע רב-שכבתי: הבנת המבנה והגילום של בסיס הידע הייחודי של מורי המורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya