הפרעת קשב ופעלתנות יתר בילדים – סקירת מחקרים ומאמרים 2005-2006

מקור:   
 
Current Literature in ADHD , Journal of attention disorders , vol. 10 , no. 2 , pp. 229-235 .
 
 
הפרעת קשב ופעלתנות יתר- Attention Deficit Hyperactivity Disorder)להלן (ADHDהיא ההפרעה הנירו-התנהגותית השכיחה ביותר בגיל הילדות. בארצות-הברית מדובר היום בשכיחות גבוהה מבעבר - כ10- אחוזים מהבנים וכ4- אחוזים מהבנות.  
ברשימה ביבליוגראפית יעילה זו ליקט ד"ר סם גולדשטיין מאמרים ומחקרים חשובים שהתפרסמו בספרות החינוכית והפסיכולוגית לגבי הפרעת קשב ופעלתנות יתר (ADHD) בקרב ילדים ובני נוער. בין המחקרים הנסקרים: ילדי ה-ADHD  וצפייה בטלביזיה, סכנת התאבדויות בקרב ילדים עם תסמונת ה-ADHD, השלכות ארוכות הטווח של ה-ADHD  לאחר תקופה של 10 שנים, אימון משפחות לטיפול בילדים בעלי ADHD באמצעות האינטרנט. עמידות לאורך זמן של תסמונת ה-ADHD , מודעות עצמית של תלמידי בתי ספר להפרעת ה- ADHD , ההתקדמות במחקר לגבי סימפטומים של ADHD וגנטיקה (האם ניתן לחזות מראש את התפרצות הסימפטומים של ADHD  על סמך שונות גנטית (מה אומרים יומני המעקב האלקטרוניים שהוצמדו לילדי ה-ADHD.)
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya