הפרעות קשב ופעלתנות יתר בגיל בית הספר היסודי – מדדי אבחון

 
על הכותב: ד"ר דוידוביץ מיכאל, מומחה ברפואת ילדים והתפתחות הילד יו"ר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו מנהל המכון להתפתחות הילד, מחוז השפלה "מכבי שירותי בריאות".
 
 
הפרעת קשב ופעלתנות יתר - Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) להלן(ADHD היא ההפרעה הנירו-התנהגותית השכיחה ביותר בגיל הילדות. בארצות-הברית מדובר היום בשכיחות גבוהה מבעבר - כ10- אחוזים מהבנים וכ4- אחוזים מהבנות.
מאמר זה בוחן את הסימנים ואת דרכי האבחון והטיפול בADHD- . שלושת המאפיינים העיקריים של ADHD הם חוסר קשב, פעלתנות יתר ואימפולסיביות. קשיים באחד התחומים האלה או בכולם גורמים להפרעה בתפקוד הילד המחייבת טיפול.
 
לאבחון הפרעת קשב - צריכים להתקיים לפחות 6 מ- 9 המדדים האלה במשך 6 חודשים לפחות:
- אינו שם לב לפרטים - לדוגמה אינו מבחין בשינוי בהנחיות במהלך המשימה.
-
אינו שומר על קשב במשימות הדורשות זאת- לדוגמה בשיעורי בית (אף שבמצבים הנעימים לוכגון טלוויזיה או מחשב הוא יכול להיות קשוב) .
-
שומע אך אינו מקשיב - "הכול עובר מעליו".
-
אינו ממלא הוראות ואינו מסיים משימות כגון שיעורי בית.
-
מתקשה בארגון - לדוגמה עם הוראה אחת יסתדר אך עם כמה הוראות ברצף יתקשה.
-
נמנע ממשימות המחייבות "מאמץ מוחי".
-
מאבד בקלות חפצים הדרושים למשימות ופעילויות.
-
מוסח בקלות מגירויים חיצוניים.
-
שוכח פעילויות יום-יומיות.
 
לאבחון פעלתנות יתר ואימפולסיביות צריכים להתקיים לפחות 6 מ- 9 המדדים האלה למשך 6 חודשים לפחות:
- מתנועע וזז בכיסאו.
-
קם במצבים שהוא אמור לשבת - לדוגמה מסתובב בכיתה בזמן השיעור.
-
רץ ומטפס בנסיבות בלתי מתאימות (מתבגרים חשים חוסר שקט פנימי(
- מתקשה לשחק בשקט.
-
פעלתן כל כך עד שנראה כ"מנוע טורבו".
-
פטפטן.
-
משיב על שאלה בטרם הסתיימה.
-
מתקשה לחכות בתור - מעבר למקובל.
-
מפריע לאחרים באמצע שיחה או משחק.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya