הפרוזה במקרא

מילות מפתח: הוראת תנ"ך תנ"ך

ניצן, י' ונבו, י' (2014). "הפרוזה במקרא". מתוך: צוהר למקרא. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

הפרק "הפרוזה במקרא" מתוך הספר "צוהר למקרא" מסייע למורים לתנ"ך להנגיש את היסוד הספרותי של המקרא. מבחינה זו, מבחינים המחברים בשני סוגים עיקריים: שירה וסיפורת (פרוזה). ואולם, המחברים מבהירים כי בספרי התנ"ך אין הפרדה מוחלטת בין שני סוגים אלו. כך למשל, פרוזה שקולה מצויה ברוב ספרי התנ"ך.

לפי המחברים, סיפורי המקרא לא נכתבו כדי לספק מידע היסטורי, משום שתכליתם היא ללמד מוסר השכל ואורחות חיים. עם מאפייניו הבולטים של הסיפור המקראי הם מונים קיצור, מספר קטן של גיבורים, עמימות של עמדת המספר, לשון מאופקת ושימוש באמצעים אמנותיים כגון מילה מנחה וחזרות.

לקניית עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הוראת תנ"ך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya