הפרדוקס, ההבטחה והפדגוגיה הציבורית: ההשלכות של מהפכת החינוך הדיגיטלי של הממשלה הפדרלית באוסטרליה

Buchanan, Rachel. " Paradox, Promise and Public Pedagogy: Implications of the Federal Government's Digital Education Revolution", Australian Journal of Teacher Education, v36 n2 p67-78 Mar 2011. Pp. 13.


השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בכיתה היא סוגיה משמעותית עבור מורים כאשר הם נמצאים תחת לחץ הולך וגובר ללמד בדרכים המתווכות מבחינה טכנולוגית. "ההזדמנות הדיגיטלית" (digital turn) הזו בחינוך טופחה על-ידי מהפכת החינוך הדיגיטלי של הממשלה האוסטרלית הפדרלית, המייצגת התחייבות של מיליארדי דולרים להשמת מחשבים בבתי הספר ויישום של פרקטיקה פדגוגית טכנולוגית.

מאמר זה מתמקד בהתמזגות בין התהליך הכלכלי הגלובלי, מהפכת החינוך הדיגיטלי והשיח של הילידים הדיגיטליים; ומתאר את הדרך שבה השימוש של התלמידים בטכנולוגיות הדיגיטליות היא בעיקרה יצירת זהות. המחברת בוחנת את המדיניות של "מהפכת החינוך הדיגיטלי" ואת השיח הקשור אליה כדי לשרטט חלק מההשלכות החינוכיות.

תוך התבססות על רעיון "הפדגוגיה הציבורית" (public pedagogy) של Giroux (2004), המחברת טוענת ששימוש בטכנולוגיות דיגיטליות יכול לפתוח באופן פוטנציאלי מרחב חינוכי שיאפשר לתלמידים ליצור זהות דיגיטלית משלהם.

ביסודה מהפכת החינוך הדיגיטלי היא תוצר של השפעה של הגלובליזציה על החינוך, למרות זאת, היא כוללת בתוכה סתירות אך גם אפשרויות שניתן לנצלם כדי להשתמש בטכנולוגיה הדיגיטלית מעבר להכנתם של התלמידים לעבוד בכלכלת מידע גלובלית. לכן , צריך לעשות שימוש בתקשוב החינוכי לא רק על מנת לפתח מיומנויות של תלמידים אלא גם את זהותם.

ראה גם :
תכניות תקשוב והתפתחות מקצועית :מורים באוסטרליה נדרשים עתה לעבור הסמכה להוראה מתוקשבת

שילוב לוח ממוחשב חכם (interactive whiteboards ) במסלולי הכשרת המורים באוסטרליה

המאמר סוכם ע"י מיכל זרזבסקי , מידנית ועורכת תוכן במכון מופ"ת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya