הפקה שיתופית מקוונת של סיכומי שיעור – עמדות סטודנטים

אסף הורוביץ (מכון טכנולוגי חולון), אדר צארום (מכון טכנולוגי חולון). "הפקה שיתופית מקוונת של סיכומי שיעור – עמדות סטודנטים" , ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013 .

שיטה מתקדמת לסיכום השיעור היא באמצעות סיכומי שיעור שיתופיים סינכרוניים באינטרנט בהם תהליכי הכתיבה והעיבוד משותפים . בכך הסיכוי לעיבוד שגוי קטן יותר, היקף החומר המסוכם רב יותר, ולא נדרשת מהסטודנטים השקעת זמן מעבר לשעות השיעור. הטכנולוגיה הקיימת והזמינה כיום לכל מציעה מגוון אמצעים וכלים מקוונים להפקה שיתופית של מסמכים, כאשר הנפוץ שבהם הוא .GoogleDocs מטרת המחקר זה הייתה לבחון את דעותיהם של סטודנטים על סיכומי השיעור  האישיים שלהם ואת עמדותיהם כלפי יצירה שיתופית מקוונת של סיכומי שיעור, ולהציע לאורן מודל שיתמוך בתהליך הפקה השיתופי של הסיכומים.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya