הפעולה האמפתית השלמה של מורים

Iris Bakshy-Brosh, Yehudith Weinberger. "The Complete Empathic Act of Teachers".


האינטראקציה בין המורים והתלמידים נחשבת ללבה של הפרקטיקה החינוכית.

אינטראקציה משמעותית מאפשרת רווחה והתפתחות של התלמיד בתחומים שונים: מוסרי, רגשי, חברתי ואקדמי.

באחריותו של המורה להבטיח קשר מתאים עם התלמיד, ואמפתיה מצד חלק מהמורים כלפי תלמידיהם יכולה לסייע להם להגשים אחריות זו.

במאמר זה, המחברות מנסות לתרום להבהרה של מושג האמפתיה בהקשר חינוכי על ידי ניסוח גישה אינטגרטיבית הנקראת "הפעולה האמפתית השלמה" (the Complete Empathic Act (CEA) של המורים.

גישה זו מקושרת למחויבות המוסרית של המורים לפיתוח תלמידיהם, שהם מנסים להשיג באופן אופטימלי תוך לקיחת אחריות לסיוע בתקשורת יעילה ובבחירת הפעולה החינוכית המתאימה.

לגישה זו יש שלושה שלבים:

(א) נקודת פתיחה אתית,
(ב) זיהוי והבנת המצב הפנימי של הפרספקטיבה של התלמיד (האם זהו מצב רגשי, קוגניטיבי או התנהגותי),
ו-(ג) נקיטת פעולה אחראית המועילה למצב של התלמיד ומטפחת את ההתפתחות שלו/שלה.

המחברות טוענות שמאחר ואמפתיה היא אחת מהיכולות הבסיסיות החיוניות של המורה המקצועי, מורי מורים חייבים לחזק את חשיבותה, ולהקל על "הפעולה האמפתית השלמה" של המורים או על גישות אחרות של אמפתיה בתוך המושג והפרקטיקה של הוראה איכותית בקרב פרחי הוראה.

קישור לתקציר באנגלית בחוברת הכנס הששי להכשרת מורים (עמוד 30)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya