הפנמת התסמינים ולחץ חינוכי ותרבותי בקרב מתבגרים לטיניים: תפקידה של הזהות האתנית

Stephanie A. Torres and Catherine DeCarlo Sant. Culture and Educational Stress and Internalizing Symptoms Among Latino Adolescents: The Role of Ethnic Identity, JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION, 2017, VOL. 27, NO. 3, 344–366.

המחקר בוחן את ההשפעה של מתחים גזעניים בבית הספר ואי-הכרה בתרבות ההיספנית על הפנמת התסמינים בקרב 58 מתבגרים לטיניים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה ובוחן האם הזהות האתנית ממתנת את הקשר הזה.

התוצאות מראות שלחץ חינוכי ותרבותי מקושר עם בריאות נפשית גרועה. בנוסף, נמצאה אינטראקציה מובהקת בין לחץ וזהות אתנית לבין בעיות גופניות המראה שצעירים שחקרו את זהותם האתנית דיווחו על יותר בעיות גופניות למול לחץ חינוכי ותרבותי. לכן, צעירים החוקרים יותר את הזהות שלהם עשויים להיות פגיעים יותר לנזק בשל לחץ חינוכי ותרבותי. נידונות ההשלכות עבור ייעוץ רב-תרבותי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya