הפנים הרבות של מורה המורים: פרספקטיבה נורבגית

מאת: K Smith

Smith, K. (2011). "The multi-faceted teacher educator: a Norwegian perspective," Journal of Education for Teaching, 37(3), 337-349.

מילות מפתח: מורי מורים, התפתחות מקצועית, הכשרת מורים בנורבגיה

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר מתאר את ההקשר המשתנה של הכשרת מורים בנורבגיה, את מבנה התוכניות, את השינויים שהוכנסו בהן בשנים האחרונות ואת ההשפעות של מגמות חדשות בעולם עליהן.

ריבוי הפנים של התפקידים/הזהויות של מורה-המורים – תפקיד מורה המורים בכל מקום הוא רב-פנים ומורכב, ונראה ששני מורי המורים החדשים שנבחנו במהלך המחקר חסרו הגדרות ודרישות תפקיד ברורות. החוקרת מציגה שלוש פנים שונות:

להיות מדגים של הוראה ומחקר טובים (role model) (Bullock, 2009) – הסטודנטים עצמם מעורבים בשני כיוונים אלה ומתמודדים עם הדרך לשלב זאת במהלך ההכשרה ולאחר מכן- בעבודתם כמורים. תפיסת תפקיד זו של חיפוש אחר הזהות המקצועית מופיעה לא מעט במחקר הקיים (Lunenberg & Korthagen,2009 ).

להיות חוקר- מחקר הוא חלק מהעשייה של מורי-מורים (Cochran-Smith,2005,2009), דבר המקובל גם בהקשר הנורבגי. עליהם להיות מעודכנים במחקר, להיות חוקרים פעילים ולהיות מוכנים לערב את המתכשרים במחקר. עליהם להיות צרכנים, יצרנים ומורים של מחקר (Smith, 2010a).

להיות מנהל/ מארגן – הצורך לעסוק בניהול מוכר לרבים והוא כולל תכנון עם עמיתים, מניעת כפילויות בלוח השעות, תיאום העבודה המשותפת בין מחלקות, קיום והשתתפות בישיבות ועוד. בהקשר הנורבגי שינויים במערכת ההכשרה שיפרו את ההוראה ואת הגישות להערכה והגדילו את מספר המתכשרים המסיימים את הלימודים. ועם זאת הרחיבו גם את ההיבט הניהולי בעבודת מורה-המורים.

תמיכה וקשיים - היוזמות המקומיות במערכת בנורבגיה כוללות פעילויות מוסדיות תומכת בהתאמה לתפקידים הנ"ל. מדובר בהיבטים פדגוגים של ההכשרה, בהיבטים של הדגמת תפקיד ובהיבטים ניהוליים. בהיבטים אחרונים אלה הלמידה היא בדרך כלל תהליך של ניסוי וטעיה. למרות הכוונות הטובות ליצירת סביבה מקצועית תומכת ומעודכנת יש עדיין אתגרים רבים היוצרים קשיים שמקורם בהקשר המקומי, הארצי והבינלאומי. בין הקשיים: בהיבט המקומי: הצורך בפיתוח קהילייה מקצועית רחבה בין מורי החוגים השונים ובהם המורים הדיסציפלינריים והמורים הדידקטיים; בהיבט הארצי: אי-השקט השורר במערכת ההכשרה הארצית והצורך להסתגל לרפורמות חדשות המחייבות עיצוב מחדש של תוכניות וקורסים, כמו גם התחושה שההוראה נעשית פחות חשובה לנוכח הלחץ הקיים לפרסם ולתעד בהתמדה לצורכי קידום ועמידה בדרישות; בהיבט הבינלאומי: ניכרת עבודה ליישום תהליך בולוניה המחייבת אף היא מאמצים ניכרים, ומתחדדת התופעה שלמרות העבודה והכוונות הטובות חלק גדול מן המורים המתחילים אינם משתלבים בכלל בהוראה בעוד אחרים פורשים בשנים הראשונות מסיבות שונות. המחקר מצביע על כך שתהליכים אלה אינם פועל יוצא של הכשרת מורים לקויה , אלא גם של מאפייני החברה וציפיותיה (Hess, 2009).

מעבר לביצועים המתאימים לשורה של סטנדרטים, פרופסיונליות בהוראה היא עשייה של הדבר הנכון בזמן הנכון. הוראה היא מקצוע שהעוסקים בו נדרשים לפעול בדרכים מיטביות במצבים שלא ניתן לצפותם מראש ולא ניתן גם לתרגם אותם לידע ולכשירויות.

על הכשרת המורים לבנות מקצוענות הדורשת להתמודד עם אי-ודאות בדרך מושכלת ומיומנת המתפתחת ומתבססת על עדויות ממשיות (Loughran, 2009). מכאן שמורי מורים צריכים להיות רבי-פנים מבחינה מקצועית, וליטול על עצמם כמה תפקידים כדי לקיים הכשרה טובה.

ביבליוגרפיה


Bullock, S.M. (2009). Learning to think like a teacher educator: making the substantive and syntactic structures of teaching explicit through self-study, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15, 291-304.
Cochran-Smith, M. (2005). Framing teacher education: investigating the impact of teacher education, PP at the AERA annual meeting, Montreal, Canada.
Cochran-Smith, M. (2009).'Re culturing' teacher education: inquiry, evidence and action, Journal of Teacher Education, 60, 458-468.
Hess, F.M. (2009). Revitalizing teacher education by revisiting our assumptions about teaching, Journal of Teacher Education, 60, 450-457.
Loughran, J. (2009). Is teaching a discipline? Implications for teaching and teacher education, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15, 189-204.
Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2009). Experience theory and practical wisdom in teaching and teacher education, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15, 225-240.
Smethem, L. (2007). Retention and intention in teaching careers: will the new generation stay? Teachers and Teaching: Theory into Practice, 13, 465-480.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bullock, S.M. (2009). Learning to think like a teacher educator: making the substantive and syntactic structures of teaching explicit through self-study, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15, 291-304. Cochran-Smith, M. (2005). Framing teacher education: investigating the impact of teacher education, PP at the AERA annual meeting, Montreal, Canada. Cochran-Smith, M. (2009).’Re culturing’ teacher education: inquiry, evidence and action, Journal of Teacher Education, 60, 458-468. Hess, F.M. (2009). Revitalizing teacher education by revisiting our assumptions about teaching, Journal of Teacher Education, 60, 450-457. Loughran, J. (2009). Is teaching a discipline? Implications for teaching and teacher education, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15, 189-204. Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2009). Experience theory and practical wisdom in teaching and teacher education, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15, 225-240. Smethem, L. (2007). Retention and intention in teaching careers: will the new generation stay? Teachers and Teaching: Theory into Practice, 13, 465-480.

yyya