הפיתוח הקיים של פורטפוליו ממוחשב – החסרונות מנקודת מבט פדגוגית

בשנים האחרונות מיושמים בעולם בכלל ובמדינות אירופה בפרט שורה של פרויקטים חדשניים המשלבים למידה מבוססת פורטפוליו ממוחשב. התכנון הפדגוגי של מערכות למידה מתוקשבות אלו מעורר ויכוח נוקב בין אנשי חינוך מובילים. המאמר הנוכחי משקף את הביקורת הגוברת למבנה הפדגוגי הקיים של מערכות הפורטפוליו הממוחשב שפותחו עד כה והמפותחים כיום. מחבר המאמר Attwell Graham מאנגליה מתאר את הסוגים השונים של פרויקטי הפורטפוליו הממוחשב שפותחו ואת מגבלותיהם וחסרונותיהם מבחינה פדגוגית. במרבית המקרים, הפורטפוליו הממוחשב משקף את מדיניות הערכת ההישגים הסטנדרטית של המוסד או המערכת ואינו מכוון בהכרח ללמידה מעמיקה יותר של הלומד יש לתכנן מחדש את הפורטפוליו הממוחשב באופן שיעמיק תהליכי למידה לא פורמאליים של הלומדים ויעודד תהליכים של למידה מאותגרת בעיות. המערכות הקיימות של פורטפוליו ממוחשב הן באופיין יותר טכניות ואינן מעודדות תהליכי חשיבה ורפלקציה עצמיים של הלומדים ויש לשפר את המודולים שלהם באופן שיאפשרו יצירת בסיס ידע אישי המבוסס על רפלקציה. מערכות הפורטפוליו הממוחשבות צריכות לעודד יותר עבודת צוות וגיבוש הידע במבנה של קהילות ידע הצוברת ידע וחולקות ידע בינם לבין עצמם.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  עמי שלוםאני מנסה להגיע לתקציר המאמר דרך הקישור, אך ללא הצלחההיכן פורסם המאמר הזה? ומה שמו המלאובאותה הזדמנות אני רוצה להודות לך ולצוות על שפע החומרים העשיר והחשוב שמרוכז כאן.עינת

  פורסמה ב 17/03/2008 ע״י עינת רוזנר

  שלום עינת,ראשית – תודה לך.שנית, הנה הבלוג של גרהם אטוואל : http://eduspaces.net/gattwell/weblog

  פורסמה ב 18/03/2008 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya