הפחתה ברפורמות שאינן גורמות לשינוי

Glass, Gene V. and Berliner, David C. "CHIPPING AWAY Reforms That Don't Making a Difference", Educational Leadership. Summer2014, Vol. 71 Issue 9, p28-33.

המאמר מציג את ההשקפות של המחברים לגבי רפורמות חינוכיות שהם רואים כבלתי אפקטיביות בנוגע לקיץ 2014, תוך התמקדות במה שהמחברים תופסים כחמשת המיתוסים הנוגעים לרפורמה אפקטיבית.

הנושאים שנידונו כוללים את האפקטיביות ואת העלות של הוראה מקוונת (cyberteaching), את ההשפעה של בחירת בית הספר ואת התחרות, ואת השימוש בתשלום לפי מצוינות (merit pay) כשיטה להגברת הביצועים של המורה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya