הפורטל החינוכי של היום: העתיד כבר כאן, האם אנחנו איתו?

במבט לאחור, לאחר כ- 20 שנה לפחות של מחשוב במערכת החינוך ניתן לראות שתי מגמות הכרוכות זו בזו: שינוי התפיסה החינוכית ושינוי הטכנולוגיה, שהגיעו לידי בשלות מסוימת באמצע שנות העשור הראשון של המאה הנוכחית עד לכדי "מפץ גדול", בו ניתן לממש הוראה ולמידה בסביבה מקוונת באמצעות פורטל חינוכי בית ספרי. זאת תוך שינוי משמעותי מהתפיסה הטכנולוגית-פדגוגית השלטת כיום. מימוש חדשני זה, מאלץ, ממש כך, את המורים והלומדים לשנות פרדיגמת הוראה ולמידה לפרדיגמה מיוחלת.
העיקרון בבסיס המגמה החדשה העדכנית הוא:
(1) הסתמכות על שירותי רשת שיתופיים, חינמיים במהותם, שהם סביבת עבודה הכוללת כלי ניהול מידע וכלי הפקה ברשת. סביבה זו מתנהלת באמצעות "מחשב/מסוף עם דפדפן בלבד" (ראה הסבר בהמשך), שתפעולם אינם נופל בשום צורה על בית הספר או הגוף המפעיל את הפורטל החינוכי, אלא כאחראי תוכן בלבד.
(2) שילוב גורף של למידה שיתופית אוטנטית לצד למידה אישית משמעותית, ברשת קהילת ידע קטנה ברמת כתה/בית-ספר כהמשך של ההוראה והלמידה המוכרים כיום, גם אלה בסביבה מקוונת.
בכך מוסר בבת אחת עול תקציבי עצום, שמגביל מאד את התפתחות הפורטל באופן גורף למערכות החינוך החפצות בכך, ומאידך נפתח פתח לחינוך אחר – הוראה ולמידה איכותיים ונכספים, שלא ניתן היה ללא הטכנולוגיה הקיימת כיום ליישם בפועל.
הפורטל החינוכי העתידי, שניתן ליישמו כבר מעתה ואילך (באם נהיה מודעים לחסרונות ולחסכים שמן הסתם יושלמו בציר זמן לא ארוך), הנו מעטפת שירותים ומידע חינמיים במהותם, ושיתופיים במהותם שניתנים לכל דורש, זאת לשם מימוש פדגוגיה עדכנית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya