הפורום הכיתתי ותיעוד מטלות שיעורי הבית

הנטייה הטבעית של התלמידים מאז קדמת דנא היא לא לרשום באופן מסודר את מטלות שיעורי הבית הנדרשות מהם. אין לכך קשר ליכולותיהם , אלא תוצאה של ירידת הריכוז הקוגניטיבי לקראת סוף השיעור בכיתה. על מנת לסייע למורים יש מורים המתעדים בפורום הכיתה  המתוקשב את כל מטלות שיעורי הבית הנדרשות מהתלמידים. כאשר התלמידים מגיעים הביתה ומקדישים תשומת לב לשיעורי הבית הם יכולים להתחבר לפורום הכיתתי באינטרנטולראות בדיוק מה הוטל עליהם לעשות בשיעורי הבית. המורה עדן בביה"ס "המגן "בהוד השרון מנצלת את תכונות הפורום הכיתתי על מנת לתעד בסוף כל יום לימודים בדיוק את מטלות שיעורי הבית. אפשר גם לראות בכך דף קשר מתוקשב עם התלמידים כי ישנם גם תזכורות והודעות נוספות.
הפורומים המתוקשבים של ביה"ס המגן - הוד השרון
  לחלופין, ניתן גם לעשות שימוש בבלוג כיתתי כדף קשר וכאמצעי לתיעוד מטלות של שיעורי הבית ע"י המורה. יש מורים המעדיפים את הבלוג כאמצעי קשר עם התלמידים , כמו לדוגמא , המורה הזו בארה"ב.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?