הפוך על הפוך – מתי ואיך כדאי להשתמש ברעיון הכיתה ההפוכה?

"הכיתה ההפוכה כשיטת לימוד בנויה בצורתה הנפוצה על כך שהתלמידים צופים בסרטונים על החומר הלימודי לפני השיעור, ומתרגלים את החומר בשיעור עצמו.

מקורה של שיטה זו הוא בלימודי המתמטיקה, שבה מוקד הלמידה הוא בהנחלת מיומנויות, ולכן העובדה ששלב התרגול עובר להיות במרכז הבמה היא מאד משמעותית, ומשפיעה על מידת ההבנה והשליטה של הלומדים. אולם מה קורה כאשר משתמשים בשיטה זו לטובת למידה של תכנים?

לסקירה של חובב יחיאלי

ראה גם :

הרצאה על "כיתה הפוכה" מכנס הפיס לחינוך 2013


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    את תוא"ם יישמו ככה. ועוד קודם לכן, את הטלביזיה החינוכית. זה איננו יכול להיות ניצול אפקטיבי של המדיום החדש.

    פורסמה ב 25/07/2014 ע״י פרופ' יהושפט גבעון
    מה דעתך?
yyya