הפוך בה והכול בה

נורית רייך (רשת אמי"ת), דן בוכניק (אוניברסיטת בר-אילן), "הפוך בה והכול בה", בתוך: ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

בפיילוט מודל הכיתה ההפוכה משתתפים כ 20- מורים המלמדים מתמטיקה ב 20- כיתות בחינוך העל יסודי. הניסוי נערך בבתי ספר של רשת אמי"ת בישראל .

המודל כולל שלושה מרכיבים:

•  הכנת המורים: התמודדות עם עמדות מסתייגות של המורים, הצורך בשינוי  האינטראקציה בהוראה ובלמידה בין המורים לתלמידים  השייכים לדור ה- Z במאה ה 21- , ודיון במעמדו ובתפקידו של המורה בכיתה ההפוכה.

• הכנת מאגרי חומרי למידה שניתן יהיה להתאים עפ"י חתך מורה ובחתך כיתה.

• הכרת הטכנולוגיה לשימוש המורים בכיתה ומחוצה לה.

הניסוי יתקיים במשך שישה חודשים. בסופם ייערך ניתוח מעמיק של הישגי המורים והתלמידים במטרה לשפר/לתקן ולהרחיב את המודל

לדיווח בכנס "צ'ייס 2014

ראה גם :
המשוכה הגבוהה לקראת היפוך הכיתה

כיתה הפוכה- תמונת מצב 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya