הפואטיקה של ההיפר-טקסט – בין מסורת לחידוש

מקור: כנס דוקטורנטים חוקרי אינטרנט, מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל אביב, 20 במרץ 2006.

נושא המחקר הוא הספרות הדיגיטלית הכתובה בטכניקת ההיפר טקסט. ספרות זו נכתבת בפורמט HTML או בעזרת יישומים ייעודיים כגון, Storyspace. כך ניתן למצוא את ספרות ההיפר טקסט הן באינטרנט והן כיישום עצמאי (stand alone).

המסגרת המושגית של המחקר מתייחסת לשתי דיסציפלינות, שלכאורה נראות רחוקות זו מזו. הדיסציפלינה האחת היא תחום המיחשוב, הקשור לנושא המחקר בפן הטכנולוגי: הוא מעמיד את הכלים החדשניים לרשות הסופר ומאפשר את השינויים הנבחנים במחקר זה ביצירת הספרות. הדיסציפלינה השנייה היא הפואטיקה של הספרות בכלל ותורת הסיפור בפרט, שבכליהן ינותחו ההמשכיות והשינויים ביצירות הספרות. מרכז המחקר יבחן איפוא גם את היחסים שבין הדיסציפלינות הללו, כדי לעמוד על חשיבותן היחסית להבנת התופעות החדשות.

המחקר משרטט את דמותה והשלכותיה של ספרות ההיפר-טקסט תוך התמקדות במיבנה הסיפור, הנוצר כתוצאה מהמדיום החדש העומד לרשות הסופרים. שאלת המחקר היא "האם ספרות ההיפר טקסט היא קפיצת מדרגה וחידוש אסטרטגי, או שמא היא מקצינה את מסורת הספרות האקספרימנטלית הכתובה, בעזרת המדיום הדיגיטלי? על רקע המסורת הספרותית, כיצד משפיעה השבירה הפיסית של ליניאריות הטקסט על מבנה היצירות ומה משמעותה בהקשר לפואטיקה של תורת הספרות? האם שבירת הליניאריות מביאה למנגנוני פיצוי, ואם כן - מה הם? והאם כתוצאה נוצר ז'אנר ספרותי חדש, נפתח עידן ספרותי חדש, או שמא אין ספרות ההיפר-טקסט אלא מדיום חדש לתחבולות ספרותיות קיימות?

השימוש בהיפר-טקסט בספרות הדיגיטלית הביא בעקבותיו ל"תקוות גדולות" לרה-קונפיגורציה של הספרות (Landow:1994); תקוות אלה נובעות משני האלמנטים ה"חדשניים" של ספרות זו: האחד – המדיום הדיגיטלי, והשני – הקישור. המדיום הדיגיטלי יטשטש את הגבולות בין טקסטים, ויוביל ל"מותו" של הספר כפי שאנו מכירים אותו עד כה. הקישור יוביל ל"מותו" של הסופר ע"י הפיכת הקורא לסופר או לפחות לקורא פעיל, המקבל החלטות בעלות השלכות ארגוניות למבנה הסיפור תוך כדי תהליך הקריאה כפי שטוען בולטר (1991: 153): "The text is not simply an expression of the author's emotion, for the reader helps to make the text."; לביטול הלינאריות המאפיינת את הטקסט המודפס; וליצירת טקסט נארטיבי חסר היהרארכיה, חסר התחלה או סוף היוצר ריבוי קריאות.

מסקנות המחקר מתייחסות למצבו של ההיפר טקסט הספרותי במצבו היום. לגבי הפורמט הדיגיטלי, נמצא שהוא ניתן להחלפה בפורמט הדפוס הישן, כפי שמעידה יצירתו של Geoff Ryman  253 שהופיעה באינטרנט בשנת 1996, יצאה בדפוס שנתיים אחר כך. אפילו טיפולוגית הדפוס נשמרת בספרות ההיפר טקסט.

בחינה מדוקדקת של ספרות ההיפר טקסט מגלה, שגם "אריכות חייו" של הסופר מובטחת למרות הקישור, שלכאורה מאפשר לקורא לבחור את דרכו ביצירה. הקישור איננו נקבע על-ידי הקורא, אלא מוכתב ע"י הסופר, מתוך צרכיו האמנותיים תוך שהוא מגביל גישה חופשית למקטעים אותם הוא רוצה להציג מאוחר יותר בתהליך הקריאה. ספרות ההיפר טקסט, שאיננה תלויית אינטרנט, מאפשרת גם "קריאת ברירת מחדל", כלומר יש סדר ליניארי ברור, המוכתב ע"י הסופר.

מחקר ההיפר טקסט בעולם התחיל בשנת 1992 והפך במרוצת ששת השנים הבאות לנושא החם בתחום המחשבים וחקר הטקסט. כיום המונח מהווה a buzz word בתחום תורת הספרות, אך כמעט ולא נכתבים מחקרים חדשים וגם יצירות ספרות חדשות כמעט ואינן יוצאות לאור. מבחינת חקר הספרות מהווה ההיפר טקסט עוד אקספרימנט ותו לא.

ביבליוגרפיה

Aarseth, Espen J. Cybertext. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1997.

Aristotle. Poetics. Trans. by S. H. Butcher, http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/poetics/, 28.2.2005.

Barthes, Roland. S/Z. New York: HILL and WANG, 1974 (1970), Trans. By Richard Miller.

Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, New Jersey, Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.

Borges, Jorge Luis. Collected Fictions. Trans. Andrew Hurley, Penguin books, 1999.

Joyce, Michael. Afternoon, a story. MA, Eastgate Systems, 1995 (1987). (Diskette)

Keep, Christopher & McLaughlin, Tim. The Electronic Labyrinth. Web version 1995, http://www.iath.virginia.edu/elab/elab.html, 06.01.2005.

Landow George P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997 (1992).

McLuhan Marshall. The Gutenberg galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1965 (1962).

The medium is the massage. New York, London, Toronto: Bantam Books, 1967.

Moulthrop, Stuart. "Hegirascope" published in New River Vol. 3, Ver. 2, October 1997. http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs, 06.01.2005.

Victory Garden. MA, Eastgate System Inc., 1991. (Diskette)

Negroponte, Nicholas. Being Digital. New York: Vintage, 1995.

Nelson, Theodor Holmes. Literary Machines 93.1. Sausalito CA: Mindful Press, 1992 (1980).

Robbe-Grillet, Allen. Two Novels. New York: Grove Press, 1965 (1959).

Ryan, Marie-Laure. Interview in the dichtung-digital  06.01.2005.

Narratives as Virtual reality. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001.

Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Rymam, Geoff. 253. Web Hypertext, 1996.  http://www.ryman-novel.com. Last accessed: 28.01.2005.

Yellowlees Douglas. J. The End of Books – Or Books without End? Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.

מה דעתך?

Aarseth, Espen J. Cybertext. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1997.
Aristotle. Poetics. Trans. by S. H. Butcher, http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/poetics/, 28.2.2005.
Barthes, Roland. S/Z. New York: HILL and WANG, 1974 (1970), Trans. By Richard Miller.
Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, New Jersey, Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
Borges, Jorge Luis. Collected Fictions. Trans. Andrew Hurley, Penguin books, 1999.
Joyce, Michael. Afternoon, a story. MA, Eastgate Systems, 1995 (1987). (Diskette)
Keep, Christopher & McLaughlin, Tim. The Electronic Labyrinth. Web version 1995, http://www.iath.virginia.edu/elab/elab.html, 06.01.2005.
Landow George P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997 (1992).
McLuhan Marshall. The Gutenberg galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1965 (1962).
The medium is the massage. New York, London, Toronto: Bantam Books, 1967.
Moulthrop, Stuart. "Hegirascope" published in New River Vol. 3, Ver. 2, October 1997. http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs, 06.01.2005.
Victory Garden. MA, Eastgate System Inc., 1991. (Diskette)
Negroponte, Nicholas. Being Digital. New York: Vintage, 1995.
Nelson, Theodor Holmes. Literary Machines 93.1. Sausalito CA: Mindful Press, 1992 (1980).
Robbe-Grillet, Allen. Two Novels. New York: Grove Press, 1965 (1959).
Ryan, Marie-Laure. Interview in the dichtung-digital  06.01.2005.
Narratives as Virtual reality. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001.
Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
Rymam, Geoff. 253. Web Hypertext, 1996.  http://www.ryman-novel.com. Last accessed: 28.01.2005.
Yellowlees Douglas. J. The End of Books – Or Books without End? Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.

    בפורום ההיפרטקסט שבניהולי , הקיים כבר ארבע שנים, מתקיימים חילופי רעיונות בנושא ההיפרטקסט מנקודת מבט דידקטית הנוגעת להכשרת המורים. לפורום מקושרת גם ספרייה עיונית עשירה המספקת את המסגרת התאורטית לדיונים. פורום הדוקטורנטים חוקרי האינטרנט מוזמן להצטרף לדיוני הפורום. הכתובת: http://tinyurl.com/2kkec.2 או דרך אתר מופ"ת

    פורסמה ב 22/06/2006 ע״י ד"ר צבי שראל
    מה דעתך?