הפדגוגיה החברתית: מסורות היסטוריות וקשרים טראנס-לאומיים

Schugurensky, D., & Silver, M. (2013). Social pedagogy: Historical traditions and transnational connections. Education Policy Analysis Archives, 21(35-45), 1-20.


עם היסטוריה של למעלה מ-150 שנים, הפדגוגיה החברתית היא הן תחום לימוד אינטרדיסציפלינרי של חקירה ותחום של פרקטיקה הממוקמת בצומת של שלושה תחומים של הפעילות האנושית: חינוך, עבודה סוציאלית ופיתוח הקהילה.

אף על פי שלפדגוגיה החברתית יש גישות ודגשים שונים בתלות בהקשרים גיאוגרפיים והיסטוריים, הנושא המשותף הוא שהיא מתמודדת עם הקשרים בין דינמיקה חברתית לדינמיקה חינוכית, או שהפדגוגיה החברתית עסוקה בממד החינוכי של הסוגיות החברתיות ובממדים החברתיים של הסוגיות החינוכיות.

החלק הראשון של מאמר זה מנתח את ההיסטוריה של תחום הפדגוגיה החברתית מנקודת ההתחלה שלה ועד היום, תוך התמקדות בזרמים הטראנס-לאומיים בין אירופה והמדינות השייכות ליבשת אמריקה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya